GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1939-07-21
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Nieuw-Testamentische boloftebegrip.¹) II. Hiermee hebben we de bespreking van het belottebegrip bij Paulus beëindigd. Toch is daar- , mee de rijkdom van het Nieuwtestamentisch gebruili van dit woord bij lang© nog niet uitgeput. W ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1864 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (III.) Gemakshalve lieten we verleden week even dr A. Kuyper, naar wien prof. Aalders verwees, rusten, onder belofte evenwel, op hem terug te komen. Dat doen we thans.Aanleiding daartoe ligt in het (lang niet uitzonderlijke) feit, dat ook ...

De Reformatie
K. S.
G. B.
4715 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Doubleeren. (Speciaal voor jonge lezers.) Ben je gezakt, vrind? Dat vind' je „lam", is het niet? Ja, dat zeg je niet, je zet een gezicht van „wat kan het mij bommen!"Maar het kan je •wel bommen, zelfs erg veel. Je voelt je ver ...

De Reformatie
N. B.
758 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Niet transigeeren. Volgens de laatste publicaties van hel Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het aantal leerlingen van do gewone lagere school in ons land 1143181. Daarvan gaan er 785.429 op de Bijzondere school, d.i. 68.7 pet. We hebben dus reeds moer dan ...

De Reformatie
G. MEIMA.
861 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

Eene Amerikaansche Synode in Zitting. II. De belangen van Calvin College en Serainary, gevestigd te Grand Rapids, behoor en tot de zaken op de Synode behandeld. In het leven der Christian Reformed Kerken in Noord-Amerika hebben zij e ...

De Reformatie
HENRY BEETS.
1323 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Verworpen Christendom. I. Verworpen Christendom, door Henri Bru- 'ï& ï-Sïïi ning. — J. M. Meulenhoff, Amsterdam.Over B-mning's boek „Verworpen Christendom" is in bet Juninummer 1939 van bet orgaan der S. S. R.: Libertas ex ...

De Reformatie
H. M.
1148 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Mussel: Cand. W. Vreugdenhil te Rotterdam en Cand. C. Verspuij te Scheveningen.Beroepen te: Lutten a. d. Dedemsvaart: F. A. Hofman te Waarder. Naaldwijk (2e pred. pi.): Dr J. L. Koole te Vreeland. Ylst: J. Thom ...

De Reformatie
532 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Voor de dooden doopen". Ds J. J. Bouwman (Almelo) schrijft in „Almelosche Kerkbode": In Afl. 5 van jaargang XI van "t Geref. Theol. Tijdschrift geeft Ds K. van Dijk een merkwaardige verklaring van 1 Cor. 15 : 29 : Anders wat zullen wij doen, die voor de dto ...

De Reformatie
K. S.
2514 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een nieuwe Bybelscbe roman. Seerp Anema: De Egyptische. — Uitgegeven door Uitg. Mij. Holland, 1938, Amsterdam.De verschijninff van Anema's eerslen bijbelscben roman „De Sjoenemietische" heeft heel wat stof op doen waaien. Meer nog van theologische, dan van l ...

De Reformatie
H. S.
1336 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Eenige kantteekeniagen bij het „Rapport inzake tucht over doopleden". I. Er ware heel wat over de positie van „doopleden" in onze kerken te zeggen De beschouwing over hun positie i-aakt de heschouwing van heel ons kerkelijk instituut ...

De Reformatie
J. VAN LONKHÜYZEN.
A. M. LINDEBOOM.
2839 woorden
van 2