GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1945-09-29
De Reformatie
SLEUTELMACHT.

SLEUTELMACHT.

Gij hebt Uw Kerk de sleutelmacht gegeven, opdat wie in Uw schoon gebouw, verraad pleegt aan Uw Woord van trouw vanuit Uw heil'ge woning wordt verdreven.Uw Woord is waarheid, door Uw Geest en wij, .wij spreken leugentaal, [geheiligd, Ons zeggen: Abba, Vader! is banaal als Gij ons als Uw kin ...

29 september 1945
De Reformatie
J. L. J.
220 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Toledooth-openbaring in de ontmoeting van Abraham en Melchizedek. I. Een feestmaal kan smartelijker dan een begrafenis zijn; en de uitreiking van koninklijke eerbewijzen vermag soms diepere wonden te slaan dan een optocht van verezen ...

29 september 1945
De Reformatie
K. S.
2638 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

UIT EN DOOR OF VOOR EN ZONDER HET GELOOF. III. Maar heeft dan de Generale Synode van 1942 eenê valsche, van Gods Woord en onze Gereformeerde belijdenisgeschriften en liturgische formulieren afwijkende en daarmee in strijd zijnde dwaa ...

29 september 1945
De Reformatie
door Prof. Dr S. GREIJDANUS.
2139 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

Hoe Professor Aalders Gereformeerd Amerika voorlicht. Ons werd toegezonden de „Reformed Review" van Aug. 1945, een in Amerika verschijnend Geref. blad. Dr H. Beets, in Holland welbekend, neemt iïi dit blad in de rubriek: Geref. persoverzicht, een brief op, welke Pr ...

29 september 1945
De Reformatie
Ds Herm. Knoop.
3619 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Het adres van den Scriba van de vrijgemaakte kerk van Rijswijk (Z.-H.) is br. J. G. de Wit, Broekslootkade 159. " ^ • CAND. A. R. BOSMAN. Er blijkt misverstand ontstaan te zijn betreffende candidaat A. R. Bosman, als zou^deze, in tegenstelling met cand. A. W. ...

29 september 1945
De Reformatie
1087 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

In de wereld van den Bijbel. II. Zoo is dan de Bijbel het boek over den levenden God.Maar daar moet noodzakelijk wat aan worden toegevoegd.De vraag dringt zich namelijk aan ons op: hoe, op welke wijze, laat God zich aan ...

29 september 1945
De Reformatie
C. VEENHOF.
1303 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Ik las dezer dagen in een vrijzinnig orgaan: „Hitler werd verslagen, laat ons oppassen, dat hij ten slotte ten onzent toch niet overwint".Het gaat ons thans als na de' verjaging der Franschen, een anderhalve eeuw geleden en daarna: wij jaagden de oorlogsmisdadigers en r ...

29 september 1945
De Reformatie
MARNIX.
1767 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een nieuwe uitsprakenreeks der „Synode". (III). Ook dit troost alleen die bezwaarden die niet nadenken. Het woord , , gedoopt" heeft immers, ook hier weer dien dubbelzinnigen klank, dien we hierboven in het woord „doop" beluisterdeó. „Gedoopt" beteekent den eenen k ...

29 september 1945
De Reformatie
K. S.
L.S.
J. FABER
4377 woorden