GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1948-03-13
De Reformatie
de beterebelofte (a) I.

de beterebelofte (a) I.

De wet in hun hart geschrevenHet is een merkwaardige , , speling der geschiedenis", dat in Gereformeerde kringen den êénen keer verzekerd wordt: dit beteekent nog niets „zaligmakends" (d.w.z. niets waarmee de zaligheid gemoeid is), en den anderen keer: maar dii beteekent alles: het is een ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
832 woorden
wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? IV.

wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? IV.

Wie onze voorgaande artikelen met instemming mocht gelezen hebben zal het met ons erover eens zijn, dat het Rapport de eigenlijke kwesties verdoezelt. Het slaagt daarin overigens maar zoo-zoo. Let eens op het volgende: 1) eerst wordt toegegeven: bij de besprekingen op Java is weer d u i d ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
C. VAN DIJK.
3568 woorden
Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Bezwaarden over en onder de synodocratie.

Nadat de Synode van 1943/45 de kerk door haar besluiten, afzettingen, weringen uit het ambt en haar uitstooten uit de kerkelijke gemeenschap Clxristus' kerk had gescheurd, begon Ds Spier een breede schrijfactiviteit te ontplooien. Een paar brochures zette hij op stapel en deze kwamen spoedig in d ...

13 maart 1948
De Reformatie
C. V.
1957 woorden
GEBED OM BIJSTAND

GEBED OM BIJSTAND

o God^ wij zien het, ja wij zien het waarheids-[groot: De mensoh bedrinkt zich aan den leugen en giet het gif met grage teugen het lichaam in, dat Gij Uw heiligheid géboodt.Nog nimmer speurden wij des Satans grof [geweldzoo grensverbrekend in vermogen, en nimmer zagen wij zij ...

13 maart 1948
De Reformatie
J. L. J.
175 woorden
het gaat niet goed in indiË!

het gaat niet goed in indiË!

Neen, lezers, vergist U niet, dit wordt geen politiek praatje. Dat de handelingen van onze regeering onze goedkeuring niet wegdragen, behoeft in 't geheel, geen betoogWij vragen echter met klem Uw aajidacht voor een onderwerp, dat zeker zoo urgent is. Het gaat hier om ongeveer duizend van ...

13 maart 1948
De Reformatie
1084 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

Het is ons plan volgende maand te disponeeren over het abonnementsgeld van 1 April—30 September 1948. Abonnees, die er de voorkeur aan geven het verschuldigde bedrag ad ƒ 4.— per giro te voldoen, verzoeken wij vriendeUjk dit te doen vóór 3 April' a.s. op postrekening No. 406040 Bureau „De Reforma ...

13 maart 1948
De Reformatie
De Uitgevers.
H. M. Mulder.
255 woorden
Clara Asscher-Pinkhof:„Sterrekmderen”. 2e dr., geb. f5.90. — H. P. Leopolds Uitg. Mij, ’s-Gravenhage. 1948.

Clara Asscher-Pinkhof:„Sterrekmderen”. 2e dr., geb. f5.90. — H. P. Leopolds Uitg. Mij, ’s-Gravenhage. 1948.

BOEKBESPREKING Al heel groot is het aantal boeken, waarin gehandeld wordt over onze verdrukking en vernedering gedurende de bezettingsjaren. Vele werden gelezen en weer spoedig vergeten, enkele blijven van belang om hun documentaire beteekenis.Een groep van ...

13 maart 1948
De Reformatie
H. S.
487 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Vader en Zoon — of: Eindhoven en Soekarno's audiëntiegangers.Merkwaardig: Vrijdagavond ongeveer half tien sloot ik het artikel (IV) over de zendingskringen der Synodocraten af en om 10 uur vond ik bij de inmiddels mij overhandigde post onderstaand artikel van ds G. Hagens (Leeuwarden); het ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
1894 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Doorn-Driebergen, A. Hordijk te Loenen a. d. Vecht. Rozenburg, Heerenveen, Kantens ^n Wetsinge^Sauwerd, H. J. de Vries, Cand. te Zuidhorn. . 'Aangenomen naar: Ulrum, J. V. d. Haagen te Bruchterveld.Bedanktvoor: Delfzijl, J. V. d. Haagen te Bruchterv ...

13 maart 1948
De Reformatie
K. S.
736 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Het is inderdaad voor ons antirevolutionairen broodnoodig ons in Groens en Kuypers geschriften te verdiepen. Want zij vochten met alle kracht te^en het ondier, dat zij uit de diepte zagen opkomen en dat ons nu dreigt op te slokken, heel het leven, kerk en staat en maatschappij ...

13 maart 1948
De Reformatie
MARNIX.
1824 woorden
van 2