GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1949-06-25
De Reformatie
Eenvoudige aanbidding van den eenvoudige

Eenvoudige aanbidding van den eenvoudige

Waarover wordt nu eigenlijk niet getwist? En — welke twist zal den wijze niet kunnen wijzer maken? Er is in de kerk, en ook onder gereformeerden zwaar gedebatteerd óók in betrekking tot de vraag: mag men den Christus „aanbidden", goddelijke eer Hem bewijzen dus, alleen naar zijn goddeUjke natuur, ...

De Reformatie
K. S.
1248 woorden
Eenige bijdragen tot opening der Schriften

Eenige bijdragen tot opening der Schriften

(III, Slot) Oordeel naar waarheid (III, Slot)Met het voorafgaande zijn we al een belangrijk eind gevorderd in de richting van een zuivere verklaring van de verzen 14 en 15. Toch zijn nog enkele aanvullingen noodig.Allereerst naoeten we bizondere aanda ...

De Reformatie
D. HOLWERDA.
1127 woorden
Een „ironisch" verhaal

Een „ironisch" verhaal

Enkele weken geleden schreef ik erover, dat ds B. A. Bos er den nadruk op lei, dat we over „Oosterbeek" (dat wij zagen, en zien, als een beweging, waar b uite) nstaand e rs de hand in hadden) hadden geschreven als over een aanval op de vrijmaking als acte van trouw, en dat we zulks deden reeds vo ...

De Reformatie
K. S.
818 woorden
„Oetjeeten"

„Oetjeeten"

Het was hoogzomer.Aio een iaaiend vuur had de zon dien dag boven de korenvelden i; estaan en gloeiend heet hing om een uur of vijf nog d? ijle lucht boven de landen. Daar was het gerucht van den oogst. De maaimachines ratelden voort. De bindsters er achter aan. De schooven rijden zich aane ...

De Reformatie
D. E. C.
791 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenBericht werd, dat het Centraal comité der antirevolutionaire partij e.en commissie heeft benoemd om enkele artikelen van het beginselprogram, nader te bezien. Voorts zal er komen een commissie van advies.De mededeeüng kwam vlak voor de stemmingen voor den gemeente ...

De Reformatie
MARNIX.
1658 woorden
PSALM 5:1-8

PSALM 5:1-8

(Vertaling N. B. G.)Neem toch mijn redenen ter oove en let * op mijn verzuchting, HEER. Mijn God, die 'k als mijn Koning eer, mijn hulpgeroep ga niet verloren Wil, HEER, mij hooren.Want, HEER, ik richt tot U mijn bede. Des morgens hoort Gij reeds mijn klacht, ik leg die voor U neer ...

De Reformatie
A. v. B.
120 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Hijken, Cand. D. Deddens te Kampen.Bedankt voor: Meppel, K. Drost te Loppersum.— PERNIS. Wegens ondervonden teleurstelling inzake huisvesting, en het ontbreken van uitzicht dienaangaande in afzienbaren tijd, hebben de Raad der Geref. Kerk te PerrJs en cand ...

De Reformatie
1440 woorden
De eeredienst niet gediend door de „liturgische beweging''

De eeredienst niet gediend door de „liturgische beweging''

(II) Behalve in Engeland, kunnen wij ook in andere landen een liturgische beweging opmerken, die de beweging in ons land geïnspireerd heeft.Zoo in Fr'ankrijk, waar Bersier wel een van de voorloopers is te noemen.In Duitschland was het Schleiermacher, ...

De Reformatie
G. VAN RONGEN.
2063 woorden
Het ééne heldere punt

Het ééne heldere punt

Als dit nummer verschijnt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen wel achter den rug. En is de papierenstroom van de democraten van allerlei gading weer verzand. De wil heeft zich doen gelden; en die nog lust hebben, zullen daarna weer eens probeeren het rustig denken te hervatten.Zelden heeft ...

De Reformatie
K. S.
1901 woorden
Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

Trouwelooze verlating van den dienst enz. enz.

In De Reformatie van 28 Mei schreef Prof. Deddens een artikel over trouwelooze verlating van den dienst, dat kort gezegd hierop neerkomt: A. de bedoelde uitdrukking in art. 80 DiK.O. heeft alléén betrekking op Dienaren des Woords, dus niet . cp Ouderlingen en Diakenen "tbewijs: in den Lati ...

De Reformatie
LEPUSCULUS VALLENSIS.
P. D.
3104 woorden
van 2