GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-01-07
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te; Mildam, Barendrecht, Cand. K. Brünlng te Zwolle. Zuldwolde (Dr.), Cand. J. Verkade te Hattem.Aangenomen naar: Harderwijk, P. Rullmann te Drlesura.Bedankt voor: IJsselmonde en Bolnes-Slikkerveer, H. J. Meijerink te Drogeham.Nijkerk, J. D. Houtman té Overschlld. ...

De Reformatie
HET COMITé.
550 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Wat een vreugd voor vader en moeder hun kindertjes om zich heen te hebben, den heelen dag. Zeker, het is ook wel eens lastig. Want ze laten moeder nauwelijks een oogenblik met rust. Zoolang het kleintje nog in de wieg ligt, gaat het nog. Als die niaar geregeld zijn voeding krijgt, geeft het haar ...

De Reformatie
HUISMAN.
946 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenWillen wij de teekenen van onzen tijd verstaan, dan moeten wij de historie kennen. Niet een wijsbegeerte der historie, waarin zfl ten behoeve van het ongeloof op de eene of andere wijze verwrongen wordt, maar de geschiedenis met haar werkelijke feiten zelve, en die kunne ...

De Reformatie
MARNIX.
1475 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

(H) Als dr Berkhof — die nadrukkelijk zegt geen karakteristiek te geven van de eerste twee deelen der „Dogmatische Studiën" — toch het een en ander gaat opmerken over den inhoud dier deelen, dan zegt hij o.m. dit: , , pit alles is goed gereformeerd en behoort ook w ...

De Reformatie
Drs J. M. ZINKSTOK.
C. V.
1382 woorden
Nieuwe bijdrage tot de kennis der Openbaringshistarie

Nieuwe bijdrage tot de kennis der Openbaringshistarie

Uit de Goede Tijding (evangellsatieblad) knippen we: De wijzen uit het Oosten zagen een ster. Zomaar Ineens was God m hun leven. Him harten vlogen in 'brand en ze gingen onmiddellijk op reis. Maar toen verdween de ster. 't Oude liedje: het gewone leven vaagde alle bijzonderheden weg. De me ...

De Reformatie
K. S.
109 woorden
Kerk en Koninkrijk Gods

Kerk en Koninkrijk Gods

(XI) ZONDAG 31, vei-volg.Dr Westerink schrijft verder: „Driemaal is er in de Evangeliën sprake van de sleutelmacht. Driemaal' komt daarbij de onderscheiding: op aarde-de kerk en in de hemel-God aan de orde Dat is dus een totaal andere onderscheiding dan die ...

De Reformatie
J. FABER.
974 woorden
Problemen bij Bijbelvetaling

Problemen bij Bijbelvetaling

De „Indische Courajnt" vertelt-Iets van het werk van •dr H. v. d. Veen, die een bijbelvertaling (N.T.) in de taal der Tae-sprekende Toradja's heeft voltooid. Uit het artikel knippen we: De taal der Sadan-Toradja's is zeer concreet. Toen bijvoorbeeld de geschiedenis van de tempelreiniging, ...

De Reformatie
K. S.
183 woorden
Is arbeid de Schriftuurlijke grondslag van den eigendom?

Is arbeid de Schriftuurlijke grondslag van den eigendom?

Wie den man Mozes, gekomen aan het eind van zijn leven en staande aan de grenzen van Kanaan, tot Israël in D'eul. 6 den oproex--heeft hooren richten: „Hoor, Israël, de HEERE onze God is een eenig HEERE" en daarbij onder de bevolen woorden, die in het hart van dat volk zijn zouden, ook heeft verno ...

De Reformatie
P. GROEN.
1743 woorden
Samenspreken?

Samenspreken?

Er op wijzende, dat de synodocraten tegenwoordig maar brochures laten schrijven, terwijl ze vroeger schorsten wie hun daden afwees m geschrifte, zegt ds L. Doekes In Geref, Kb. Hilversum: „In deze omstandigheden is het te meer vreemd te lezen, hoe Ds B. A. Bos in zijn hierboven genoemde br ...

De Reformatie
K. S.
230 woorden
nog eens: de I. G. Z. R.

nog eens: de I. G. Z. R.

In verband met wat we schreven over den Internationalen Gereformeerden Zendingsraad, willen we het volgende bericht, dat in de pers circuleerde, doorgeven: „Het moderamen van de Generale Synode, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, benoemde als primus afgevaardigde in de Internation ...

De Reformatie
C. v. d. WAAL.
135 woorden
van 2