GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-08
De Reformatie
De geslagen herder en de verstrooide schapen

De geslagen herder en de verstrooide schapen

(II) Wanneer gaat Christus die oordeel'.sprofetie van Zacharia op Zichzelf toepassen? ToenWanneer is dat? Als zij den lofzang gezongen hebben, en bezig zijn uit te gaan naar den Olijfberg.En let op dit heilshistorisch moment: het volgt onmiddel ...

8 april 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
882 woorden
Paasch-prafetie

Paasch-prafetie

(Psalm 16 naar J. v. d. Vondel)'k Verwacht van Godt mijn erflot na dit strijden. De rijcke loon des kelcks van mijn verdriet En zwaericheên en overbitter lijden Verwacht ick van het oogh, dat alles ziet. Gy zultme, o Heer, en niemant zal 't beletten, In 't wettigh erf, my toebeschoren, zet ...

8 april 1950
De Reformatie
182 woorden
Kalamagoa-Mepeel

Kalamagoa-Mepeel

Ten vervolge op wat we onder dit opschriftje bespraken, nog even dit.Ds Y. K. Vellenga (ssmodocr.) brengt tegen wat wij over het „aanbod" schreven (Heidelb. Cat., II) geen bezwaar in. Maar, nog steeds bezig met de vraag, of God niet een genadige gezindheid Jegens ALLE menschen heeft, stelt ...

8 april 1950
De Reformatie
K. S.
657 woorden
Paasche-laf

Paasche-laf

(Fragment van Ps. 22 naar J. v. d. Vondel)Dan zal ick al mijn' broed'ren uwen naem En loffelijcke jaem Ontvouwen, en in 't midden van de scheeren, Die in uw' naem vergaeren. Verheffen met lofzangen, en m.uzijck, Ter eere van uiu Rijck. Godtvruchtigen, begint nu met gezangen Èenstemmigh aen ...

8 april 1950
De Reformatie
248 woorden
Kwam de Menschenzoon weer, of kwam Hij ànders weer?

Kwam de Menschenzoon weer, of kwam Hij ànders weer?

Op het Paaschfeest wordt door den God der geschiedenis een heele massa vragen in de taal der feiten beantwoord.Worden de antwoorden verstaan, die God ons geeft, en willen we die antwoorden zuiver aan de hand der profetie doorgeven, dan zullen we in het licht der antwoorden steeds scherper ...

8 april 1950
De Reformatie
K. S.
4413 woorden
Reformatie van het onderwijs

Reformatie van het onderwijs

Toen we een aantal jaren geleden eens bladerden in een oud notulenboek van een reeds heel oude Jongelingsvereeniging kwamen we het verslag tegen van een inleiding over de gelijkenis van het mosterdzaad. De inleiding was — blijkens de notuleering — begonnen met de woorden: „De Heere Jezus legt all ...

8 april 1950
De Reformatie
D. E. C.
1029 woorden
OP VERSTROOSDENREIS

OP VERSTROOSDENREIS

Het bezoek aan de burgers in Malang was erg teleurstellend. Beiden hadden zich aangesloten bij de Protestantsche gemeente aldaar, aldus bUjkgevend gevangen te zijn door den syncretistischen geest. Je krijgt dan te hooren: „Ik weet iets dat boven de trouw aan de belijdenis uitgaat, dat is: de lief ...

8 april 1950
De Reformatie
J. P. v. d. STOEL Jr.
1048 woorden
Naar het Diensthuis teruggekeerd

Naar het Diensthuis teruggekeerd

„INTERPRETATIE". Hoe volledig de onderwerping was van de zes leden der vrijgemaakte kerken ter Haagsche synode en hoe diep ze gebogen hebben voor de kerkelijke Hooge Overheid, blijkt uit de „verklaring" die ze overlegden ten aanzien van de bevoegdheid der synoden. ...

8 april 1950
De Reformatie
P. D.
1723 woorden
Kwade samensprekingen bederven goede zeden

Kwade samensprekingen bederven goede zeden

De kantteekenaren geven bij dezen tekst uit 1 Cor. 15 : 33b aan, dat deze woorden door den apostel Paulus ontleend zijn aan den heidenschen dichter Menander, en dat de apostel daarmede weerlegt de voorgaande redenen der Epicuristen, aantoonende de schade, die zulke redenen medebrengen.Het ...

8 april 1950
De Reformatie
P. GROEN.
1865 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

De nummers van ons blad van 11 en 25 Maart j.l. zijn niet meer voorradig. ...

8 april 1950
De Reformatie
DE UITGEVERS.
15 woorden
van 2