GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-04-22
De Reformatie
De beteekenis van de vrijmakmg voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmakmg voor theologie en leven

(II) Wanneer wij daarom tot den achtergrond van den kerkstrijd van deze jaren trachten door te dringen, dan zullen wij ons er rekenschap van dienen te geven, dat de deformatie in de Kerk niet is los te maken van de geschiedenis van het wijsgeerig denken van Europa ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
2315 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Twe etal te: Amsterdam-Zuid, Joh. Francke te Rotterdam-Delfshaven en A. Veldman te Enschede.Aangenomen naar: Nijkerk, K. J. Kapteyn te Haulerwljk. , Bedankt voor: Sneek, Joh. de Wal te Rijnsburg. Bolnes-Slikkerveer, C. v. Venetië te Wormerveer. Hijken, H. J. Meijerlnk te Drogeham. ...

De Reformatie
1880 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.De verdienste van het boek des heeren Rispens is deze, dat hei ons een goed inzicht biedt in de moderne poëzie. Hij is aan de dichters van onzen dag verwant, spreekt in proza hun taal. Het is niet ondenkbaar, dat menig argelooze lezer daarbij aan de christelijke dichters zou d ...

De Reformatie
MARNIX.
1824 woorden
De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

(II slot) Van meer dan één zijde, zoowel van de zijde vaa christelijke als van socialistische woordvoerders, heeft men getracht de beschouwing ingang te doen vinden, dat de technische vorderingen, die de vorige eeuw en de onze te zien geven, een gevaarlijke aantast ...

De Reformatie
(II slot)
P. GROEN.
G.
1655 woorden
Ontwilckelingsidee in de  pluriformiteitsleer ?

Ontwilckelingsidee in de pluriformiteitsleer ?

[Verleden week bleef 't slotgedeelte staan wegens plaatsgebrek. We geven thans dit slot; gemakshalve kiezen we een nieuw opschrift. De (I) onder den titel van verleden week kan dus vervallen. K. S.]En dan is er nóg iets. Er is nog een vraag, die wij als één der voornaamste, zoo niet als dé ...

De Reformatie
K. S.
1601 woorden
Als men van zijn bed een schrijfbureau en  van de studeerkamer een slaapkamer maakt

Als men van zijn bed een schrijfbureau en van de studeerkamer een slaapkamer maakt

In een pastorie ergens in Groningerland, in Kantens, zag dezer dagen een kindeke het levenslicht, waarvan de pastor Ds A. M. Lindeboom de geestehjke en met deie geboorte kennelijk zeer ingenomen vader is. Het papieren wicht, dat in druk ter wereld kwam, werd ten kantore van den uitgever en accouc ...

De Reformatie
D. E. C.
1519 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE HERVORMDE KERK OPNIEUW ENT DE YXHB DER „BEZINNING".Misschien komt het van Ernst Cassirer, in wiens oek „The Mythe of the State" met zijn onderdeelen ver mythe en legende, ik pas heb zitten neuzen, dat k hier niet spreek van „De Herv. Kerk in bezinning" aar van haar in de mythe der bezin ...

De Reformatie
1288 woorden
De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

Het teeken van Jona, den profeet, was hun eenmaal toegezegd als boos en overspelig geslacht, omdat zij eigen ontrouw-jegens-den-HEERE trachtten te bedekken door de verdenking van onbetrouwbaarheid bij Jezus, zoodat zij Zijn woorden weigerden te aanvaarden. Zijn wonderteekenen aan den duivel toesc ...

De Reformatie
J. GROEN.
1197 woorden
Een sociaal probleem ?

Een sociaal probleem ?

Het is al weer lang geleden, dat ds J. A. Visscher met zijn populair geschreven boeken, de aandacht vestigde op de noodtoestanden in Friesland's Zuidoosthoek. De bewogenheid met het lot van de geestelijk-en sociaal achterlijke bevolking van de heide en zandgronden, gaf zulk een warmte en innighei ...

De Reformatie
H. S.
983 woorden
GEHEIME AGITATIE

GEHEIME AGITATIE

De Oosterbeeksche conferentie II heeft eens beweerd, dat er in 1944 wel „agitatie" gevoerd was. Dr F. L. Bos, gevraagd om namen en feiten te noemen, deed het niet. Intusschen blijkt van allerlei kant, dat er thans agitatie gevoerd wordt. Op onderschelden plaatsen houdt men geheime samenkomsten; e ...

De Reformatie
K. S.
967 woorden
van 2