GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1951-06-02
Wees „anti”, maar niet „een anti”.... en heelemaal niet „een contra”

Wees „anti”, maar niet „een anti”.... en heelemaal niet „een contra”

Nog een laatste gedeelte rest ons van het ingezonden stuk van ds J. Bosch. Daarmee zal dit dan beantwoord zijn.Eerst was mijn voornemen, dit laatste gedeelte niet op te nemen. Omdat er gesproken wordt over enkele personen uit Amerika, en over een blad, dat een ingezonden stuk niet opgenome ...

De Reformatie
K. S.
2194 woorden
Apostolische successie

Apostolische successie

ROME'S „BLASPHEMISGHE USURPATIE". Een onzer lezers verzocht ingelicht te worden over de „apostolische successie"; gaarne willen we hem van antwoord dienen; voor nader onderzoek raadplege men de litteratuur-opgave^).In Rome bevindt ? iic!i op de piazza San Pi ...

De Reformatie
P. D.
1623 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„RICHTING EN BEWEGING". Ds J. W. de Jager van Utrecht heeft gesproken op den Theol. Hoogeschooldag der synodocratie, onlangs te Kampen gehouden. Uit het Kamper Nieuwsblad geven we een verslag onverkort hier weer, dat den indruk maakt, goed verzorgd, zoo niet authen ...

De Reformatie
K. S.
1562 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenIk hoorde eens iemand, die zijn wijsheid ver verheven achtte boven die van al zijn natuur-en tijdgenooten — zooals men het voorheen wel deftig zei — plechtig verklaren: zooals Paulus terecht opmerkteD.w.z. hij liet zijn oordeel niet rusten op wat de apostel Paulus ...

De Reformatie
MARNIX
1510 woorden
Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Bovenstaande tekst heeft reeds vele christenen het angstzweet doen uitbreken. En het waren waarlijk niet altijd de slechtste.Men las en verstond dit vers zóó, dat de roeping eigenlijk van weinig beteekenis was. Die gaat immers uit tot allen, die het Evangelie hooren.De groote vraag ...

De Reformatie
H. J. J.
1285 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen

Op verzoek van en met machtiging van de Vergadering van de kerken van Oost Soemba en Savoe publiceer ik den volledigen tekst van een schrijven van deze kerken aan de Generale Synode onzer kerken bijeen te komen in Kampen en een rapport, bevattende een Beschouwing van de Commissie van de kerken va ...

De Reformatie
D. K. W.
K. MEIMA
1071 woorden
Gananja in de woestijn

Gananja in de woestijn

Amice.Je hebt natuurlijk veel hooren vertellen van de gemeene gratie. Nu, ik ook wel eens. En ik wou vandaag er wel eens wat over praten met je.Ik kwam zoo op die idee, toen ik een boekje las over Joden, geschreven door een jood. Je kunt vsm zulke boekjes zoo veel leeren. Soms ook v ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1045 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen (2)

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen (2)

opdat die dingen naderhand de leerlingen in hun werk niet meer voor problemen zullen stellen. 'De.Kerken van Oost Soemba hebben zelf de middelen niet om het bovenstaande te bereiken. Zij zijn niet In staat de arbeidskrachten te leveren en de kosten op te brengen voor het bovenstaande doel, ...

De Reformatie
1024 woorden
De onbevlekte ontvangenis  van Maria

De onbevlekte ontvangenis van Maria

Zooals voor de Roomsche Kerk het een dogma is, dat Maria is de Moeder Gods, zoo is het eveneens een dogma, dat Maria onbevlekt ontvangen is. Hieronder wordt dus niet verstaan, dat Maria op onbevlekte wijze den Heiland ontvangen heeft. Ware dit onder de onbevlekte ontvangenis te verstaan, dan was ...

De Reformatie
K. MEIMA
857 woorden
Rechtskracht en  rechtswerking

Rechtskracht en rechtswerking

In het Kerkblad voor de classis 's-Gravenhage van 19 Mei 1951 staat in het agendum voor de part. synode van Zuid-Holland van 13 Juni a.s. o.a. het navolgende: „Blijkens de 1ste lijst van voor de Gen. Synode ingekomen stukken stelt de Part. Synode van Groningen zich op het standpunt, dat de ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
835 woorden
van 2