GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1951-06-02
Wees „anti”, maar niet „een anti”.... en heelemaal niet „een contra”

Wees „anti”, maar niet „een anti”.... en heelemaal niet „een contra”

Nog een laatste gedeelte rest ons van het ingezonden stuk van ds J. Bosch. Daarmee zal dit dan beantwoord zijn.Eerst was mijn voornemen, dit laatste gedeelte niet op te nemen. Omdat er gesproken wordt over enkele personen uit Amerika, en over een blad, dat een ingezonden stuk niet opgenome ...

De Reformatie
K. S.
2194 woorden
Haak-in-actie

Haak-in-actie

De Haak-in-aetie heeft in betrekkeUjk korten tijd ruim 21/2 millioen gulden uit diverse Nederlandsche beurzen in het Wilhelminafonds ter bestrijding van den kanker overgeheveld. Een prachtig resultaat voor een goede zaak.Ook een kerkeraad kreeg met de Haak-in-actie te doen. Een zangvereeni ...

De Reformatie
D. E. C.
515 woorden
Rechtskracht en  rechtswerking

Rechtskracht en rechtswerking

In het Kerkblad voor de classis 's-Gravenhage van 19 Mei 1951 staat in het agendum voor de part. synode van Zuid-Holland van 13 Juni a.s. o.a. het navolgende: „Blijkens de 1ste lijst van voor de Gen. Synode ingekomen stukken stelt de Part. Synode van Groningen zich op het standpunt, dat de ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
835 woorden
Breedheid van de „versmalde gemeente”

Breedheid van de „versmalde gemeente”

uit de geschiedenis van onze Theologische Hoogeschool heriimert men zich het geschrift: „De bede van Salomo om wijsheid en wetenschap inwijdingsrede, uitgesproken te Kampen, op den 6en December 1854, bij gelegenheid van de opening der Theologische School van de Christelijke Afgescheidene Gereform ...

De Reformatie
T. P. DE HAAN
S. VAN VELZEN
A. BRUMMELKAMP
H. DE COCK
K. S.
212 woorden
De onbevlekte ontvangenis  van Maria

De onbevlekte ontvangenis van Maria

Zooals voor de Roomsche Kerk het een dogma is, dat Maria is de Moeder Gods, zoo is het eveneens een dogma, dat Maria onbevlekt ontvangen is. Hieronder wordt dus niet verstaan, dat Maria op onbevlekte wijze den Heiland ontvangen heeft. Ware dit onder de onbevlekte ontvangenis te verstaan, dan was ...

De Reformatie
K. MEIMA
857 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
Apostolische successie

Apostolische successie

ROME'S „BLASPHEMISGHE USURPATIE". Een onzer lezers verzocht ingelicht te worden over de „apostolische successie"; gaarne willen we hem van antwoord dienen; voor nader onderzoek raadplege men de litteratuur-opgave^).In Rome bevindt ? iic!i op de piazza San Pi ...

De Reformatie
P. D.
1623 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen (2)

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen (2)

opdat die dingen naderhand de leerlingen in hun werk niet meer voor problemen zullen stellen. 'De.Kerken van Oost Soemba hebben zelf de middelen niet om het bovenstaande te bereiken. Zij zijn niet In staat de arbeidskrachten te leveren en de kosten op te brengen voor het bovenstaande doel, ...

De Reformatie
1024 woorden
EEN GOED IDEE  WIE WERKT ER MEE?

EEN GOED IDEE WIE WERKT ER MEE?

Op verzoek geven we hier door wat Neef Henk schreef in het Utr. Kerkblad., , De menselijke gedachten kunnen soms een wonderlijke loop nemen. Zo zat Ik dezer dagen te mijmeren over de vraag: wat is geld? Ja, ik weet wel, volgens de geleerden is geld: ruilmiddel of betaalmiddel. Maar dat kan ...

De Reformatie
783 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen

Op verzoek van en met machtiging van de Vergadering van de kerken van Oost Soemba en Savoe publiceer ik den volledigen tekst van een schrijven van deze kerken aan de Generale Synode onzer kerken bijeen te komen in Kampen en een rapport, bevattende een Beschouwing van de Commissie van de kerken va ...

De Reformatie
D. K. W.
K. MEIMA
1071 woorden
van 2