GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1951-06-02
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Wierlngermeer, D. Los te Smilde.Bedankt voor: Blokzijl, P. Plaatsman te Zuidbroek. Kommerzijl-Nlezijl, D. Los te Smilde.— CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE. De Diaconie van de Geref. Kerk van Rotterdam-Centrum, die de organisatie voor de conferentie, te houden op D.V. Woen ...

De Reformatie
512 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„RICHTING EN BEWEGING". Ds J. W. de Jager van Utrecht heeft gesproken op den Theol. Hoogeschooldag der synodocratie, onlangs te Kampen gehouden. Uit het Kamper Nieuwsblad geven we een verslag onverkort hier weer, dat den indruk maakt, goed verzorgd, zoo niet authen ...

De Reformatie
K. S.
1562 woorden
Wijzigingen Handboek 1951

Wijzigingen Handboek 1951

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Blz. 9. WAGENBORGEN. Adres Kerkeraad: L. J. Pokkinga. Diaconie: H. Eizenga. Kerkdiensten: t.h.v. Wed. R. Zomerman, 9.30 en 7 uur. (10)Blz ...

De Reformatie
317 woorden
Gananja in de woestijn

Gananja in de woestijn

Amice.Je hebt natuurlijk veel hooren vertellen van de gemeene gratie. Nu, ik ook wel eens. En ik wou vandaag er wel eens wat over praten met je.Ik kwam zoo op die idee, toen ik een boekje las over Joden, geschreven door een jood. Je kunt vsm zulke boekjes zoo veel leeren. Soms ook v ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1045 woorden
Kamp voor leerlingen bij Scholen voor V.H.M.O.

Kamp voor leerlingen bij Scholen voor V.H.M.O.

Beste jongens en meisjes, Hierbij mogen nog enkele mededeelingen volgen over de te houden kampweek D.V. van 9—14 Juli te Nimspeet.1. Als voorloopig programma is vastgesteld een referaat van dr C. Smits te Laren, naar ik hoop jullie reeds bekend door zijn onlangs verschenen publicati ...

De Reformatie
Ds O. W. BOUWSMA
173 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenIk hoorde eens iemand, die zijn wijsheid ver verheven achtte boven die van al zijn natuur-en tijdgenooten — zooals men het voorheen wel deftig zei — plechtig verklaren: zooals Paulus terecht opmerkteD.w.z. hij liet zijn oordeel niet rusten op wat de apostel Paulus ...

De Reformatie
MARNIX
1510 woorden
Breedheid van de „versmalde gemeente”

Breedheid van de „versmalde gemeente”

uit de geschiedenis van onze Theologische Hoogeschool heriimert men zich het geschrift: „De bede van Salomo om wijsheid en wetenschap inwijdingsrede, uitgesproken te Kampen, op den 6en December 1854, bij gelegenheid van de opening der Theologische School van de Christelijke Afgescheidene Gereform ...

De Reformatie
T. P. DE HAAN
S. VAN VELZEN
A. BRUMMELKAMP
H. DE COCK
K. S.
212 woorden
De Zendingsarbeid op Oost-  Soemba nog niet afgeloopen (2)

De Zendingsarbeid op Oost- Soemba nog niet afgeloopen (2)

opdat die dingen naderhand de leerlingen in hun werk niet meer voor problemen zullen stellen. 'De.Kerken van Oost Soemba hebben zelf de middelen niet om het bovenstaande te bereiken. Zij zijn niet In staat de arbeidskrachten te leveren en de kosten op te brengen voor het bovenstaande doel, ...

De Reformatie
1024 woorden
EEN GOED IDEE  WIE WERKT ER MEE?

EEN GOED IDEE WIE WERKT ER MEE?

Op verzoek geven we hier door wat Neef Henk schreef in het Utr. Kerkblad., , De menselijke gedachten kunnen soms een wonderlijke loop nemen. Zo zat Ik dezer dagen te mijmeren over de vraag: wat is geld? Ja, ik weet wel, volgens de geleerden is geld: ruilmiddel of betaalmiddel. Maar dat kan ...

De Reformatie
783 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

1. Ds D. van Dijk opent de vergadering. Gelezen wordt 2 Koningen 7 : 3—9, waarna de voorzitter bidt om den zegen des Heeren.2. De notulen van de vergadering van 19 April 1951 worden ongewijzigd vastgesteld, 3. Ingekomen is een schrijven van de kerk van Hoogkerk, waarin deze kerk med ...

De Reformatie
G. VISEE
754 woorden
van 2