GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1951-06-02
Kamp voor leerlingen bij Scholen voor V.H.M.O.

Kamp voor leerlingen bij Scholen voor V.H.M.O.

Beste jongens en meisjes, Hierbij mogen nog enkele mededeelingen volgen over de te houden kampweek D.V. van 9—14 Juli te Nimspeet.1. Als voorloopig programma is vastgesteld een referaat van dr C. Smits te Laren, naar ik hoop jullie reeds bekend door zijn onlangs verschenen publicati ...

De Reformatie
Ds O. W. BOUWSMA
173 woorden
Breedheid van de „versmalde gemeente”

Breedheid van de „versmalde gemeente”

uit de geschiedenis van onze Theologische Hoogeschool heriimert men zich het geschrift: „De bede van Salomo om wijsheid en wetenschap inwijdingsrede, uitgesproken te Kampen, op den 6en December 1854, bij gelegenheid van de opening der Theologische School van de Christelijke Afgescheidene Gereform ...

De Reformatie
T. P. DE HAAN
S. VAN VELZEN
A. BRUMMELKAMP
H. DE COCK
K. S.
212 woorden
Jesaja 5 : 1—7

Jesaja 5 : 1—7

(Staten-vertaling)Nu zal ik van mijn vriend en van zijn wijngaard [zingen, die heerlijk op een rijken heuvel is gelegen. Ziet: edelwingerd plantte hij er allerwegen, de steenen groef hij uit, een haag kwam hem [t'omringen Een toren liet hij in dien vrucht'bren wijngaard [bouwen, een persku ...

De Reformatie
A. v. B.
224 woorden
Wijzigingen Handboek 1951

Wijzigingen Handboek 1951

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Blz. 9. WAGENBORGEN. Adres Kerkeraad: L. J. Pokkinga. Diaconie: H. Eizenga. Kerkdiensten: t.h.v. Wed. R. Zomerman, 9.30 en 7 uur. (10)Blz ...

De Reformatie
317 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Wierlngermeer, D. Los te Smilde.Bedankt voor: Blokzijl, P. Plaatsman te Zuidbroek. Kommerzijl-Nlezijl, D. Los te Smilde.— CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE. De Diaconie van de Geref. Kerk van Rotterdam-Centrum, die de organisatie voor de conferentie, te houden op D.V. Woen ...

De Reformatie
512 woorden
Haak-in-actie

Haak-in-actie

De Haak-in-aetie heeft in betrekkeUjk korten tijd ruim 21/2 millioen gulden uit diverse Nederlandsche beurzen in het Wilhelminafonds ter bestrijding van den kanker overgeheveld. Een prachtig resultaat voor een goede zaak.Ook een kerkeraad kreeg met de Haak-in-actie te doen. Een zangvereeni ...

De Reformatie
D. E. C.
515 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

1. Ds D. van Dijk opent de vergadering. Gelezen wordt 2 Koningen 7 : 3—9, waarna de voorzitter bidt om den zegen des Heeren.2. De notulen van de vergadering van 19 April 1951 worden ongewijzigd vastgesteld, 3. Ingekomen is een schrijven van de kerk van Hoogkerk, waarin deze kerk med ...

De Reformatie
G. VISEE
754 woorden
EEN GOED IDEE  WIE WERKT ER MEE?

EEN GOED IDEE WIE WERKT ER MEE?

Op verzoek geven we hier door wat Neef Henk schreef in het Utr. Kerkblad., , De menselijke gedachten kunnen soms een wonderlijke loop nemen. Zo zat Ik dezer dagen te mijmeren over de vraag: wat is geld? Ja, ik weet wel, volgens de geleerden is geld: ruilmiddel of betaalmiddel. Maar dat kan ...

De Reformatie
783 woorden
Rechtskracht en  rechtswerking

Rechtskracht en rechtswerking

In het Kerkblad voor de classis 's-Gravenhage van 19 Mei 1951 staat in het agendum voor de part. synode van Zuid-Holland van 13 Juni a.s. o.a. het navolgende: „Blijkens de 1ste lijst van voor de Gen. Synode ingekomen stukken stelt de Part. Synode van Groningen zich op het standpunt, dat de ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD
835 woorden
De onbevlekte ontvangenis  van Maria

De onbevlekte ontvangenis van Maria

Zooals voor de Roomsche Kerk het een dogma is, dat Maria is de Moeder Gods, zoo is het eveneens een dogma, dat Maria onbevlekt ontvangen is. Hieronder wordt dus niet verstaan, dat Maria op onbevlekte wijze den Heiland ontvangen heeft. Ware dit onder de onbevlekte ontvangenis te verstaan, dan was ...

De Reformatie
K. MEIMA
857 woorden
van 2