GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

6 resultaten
Filteren
1951-08-11
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Mussel, Scliouwerzijl, Cand. J. Faber te Amsterdam. Wtasehoten, Kommerzijl-Nlezijl, Haulerwijte, Hallum-Ferwerd, Buitenpost, Uithuizen, cand. W. G. de Vries te Groningen.— De kerkeraad van IJmuiden heeft met m.edewerking van de gemeente en gelioord hebt)ende de Classis een 2e ...

11 augustus 1951
De Reformatie
420 woorden
De broeders kennen

De broeders kennen

Hier en daar tobt men wel eens over de vraag, of, en in hoeverre, de een den ander verdragen moet en mag inzake de houding, die men aanneemt tegenover het thema der z.g. „voortgaande reformatie". De één is er voor; de ander, die kwalijk loochenen kan, dat het woord zoo oud is als de kerk, zegt: a ...

11 augustus 1951
De Reformatie
K. S.
732 woorden
RAPPORT

RAPPORT

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amersfoort in het jaar 1948, benoemde in haar vergadering van 18 November zestien deputaten voor de zending — uit elk particulier synodaal ressort twee — en evenveel secundi. Ds E. T. van den Bom heeft in October 1950 op adv ...

11 augustus 1951
De Reformatie
1336 woorden
Liefde

Liefde

Het thema van „de liefde" kwam in ons blad onlangs ter sprake.Een enkel vraagteeken heeft soms iemand daarbij geplaatst. Soms verstandig. En enkele maal nogad onverstandig.Toch zullen we het thema goed moeten leeren stellen. Niet alleen terwille van actueele vraagpunten, die óns rak ...

11 augustus 1951
De Reformatie
K. S.
890 woorden
De hemelvaart van Maria

De hemelvaart van Maria

Op 1 November 1950 is door den Paus als goddehjke waarheid afgekondigd de ten hemel opneming van Maria.Deze afkondiging heeft in Roomsche en Protestantsche kringen heel wat pennen in beweging gebracht. En dat is ook heel begrijpelijk. Want in dit leerstuk hebben wij een typisch voorbeeld v ...

11 augustus 1951
De Reformatie
K. MEIMA
1078 woorden
De Internationale Raad van Christelijke Kerken

De Internationale Raad van Christelijke Kerken

(ii, slot) Wat wil de Internationale Raad van Christelijke Kerken nu eigenlijk? Wij doen het veiligst de inleiding van zijn „constitution" eens te lezen. Deze „preamble" luidt vertaald als volgt: Aangezien het de plicht is van allen die gelooven in den Heere ...

11 augustus 1951
De Reformatie
J. M.
3509 woorden