GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
Sans gêne, alles

Sans gêne, alles

sal rech kom hij wie Vader volgt. Wandelt sans gêne achter Hem aan: Hij legt de baan. Weest, óók in intellectueelen zin, in geen ding bezorgd. ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
27 woorden
Aldus besplegelde deez

Aldus besplegelde deez

predikheer Godts wet, Qèduldigh in zyn kruis, gestadigh in 't gebedt. Wie wert in prediken met yver niet ontsteeken? Een Engel scheen op stoel door zynen mont te spreeken, ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
30 woorden
Deelneming uit Amerika

Deelneming uit Amerika

Innige deelname in het verlies van Isaiah six verse one K.S.de predikanten: BLANKESPOOR. KOK. DE JONG. CAMMENGA. DE WOLF.Expressing our sympathy in the loss of K.S. Second kings 2 verses 12, cind 13 ...

29 maart 1952
De Reformatie
H. HOEKSEMA and collaegues
34 woorden
O drymael witten

O drymael witten

O drymael witten i) dagh! wel saligh die mach hooren Aen Christi rechterhand die liefelijcke stem; Komt hier en erft u Kroon in 't Nieu Jerusfilem, , Gebenedyde komt, komt hier mijn uytverkoren.1) blijden. ' ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
34 woorden
Ick wenschte Christus

Ick wenschte Christus

Icfc wenschte Christus Kerck in Godes kracht te bouwen Haer Heerlyckheit en eer en wonderheên t' ontvouwen, Tot oen het einde van den Grooten Oceaan. Zoo wijt men ooren vindt, die Dietschen klanck verstaen. En leerzaem luisteren naer kerckelijke toonen. Die Godt verheffende in dit werck der werck ...

29 maart 1952
De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
50 woorden
Nu staat weer

Nu staat weer

antwoord 28 voor ons: in èlk „heden" is de geloovige over „morgen" in 't spreken positief, en dus allesbehalve in een nul-punt-existentie: hij is positief in zijn vertrouwen. Hoor maar: met „góéde hoop" zie ik alles tegemoet: niet de feiten zelf zullen „zich" belichten voor mijn oog, maar Gods be ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
59 woorden
BIJ DE BAAR

BIJ DE BAAR

VAN PROF. DR K. SCHILDER. 23 Maart 1952.GODS ademtocht heeft deze boom geveld! We staan verbijsterd in de felle brand. Zijn schaduw was ons steeds een koele hand, en zijn beschuttirig temperde 't geweldder elementen. HEER! — strek uit UW hand! Geef ons een toevlucht onder Uwe vlerke ...

29 maart 1952
De Reformatie
BERENDIEN MEIJER-SCHUILING.
61 woorden
PROF. DR KLAAS SCHILDER

PROF. DR KLAAS SCHILDER

IN MEMORIAM 19 DECEMBER 1890 - 23 MAART 1952, , Hier is de lijdzaamheid bewaren en hei geloof van Jezus. der heiligen ; hier zijn zij, die de geboden GodsEn ik hoorde een sien) uii den hemel, die M mij zeide: Schrijf: zalig zijn de dooden, die in den ...

29 maart 1952
De Reformatie
67 woorden
We zijn niet

We zijn niet

overgeleverd aan een Stuurman, die de leidsels uit de handen laat glippen, zoodat er niet meer „gestuurd" wordt. De Hand houdt de teugels vast; en het is de Vaderlijke hand. Van „dirigisme" (het nieuwste affreuze woord) weet de Catechismus niet; maar: of er gedirigeerd wordt! Niets is stuur-loos ...

29 maart 1952
De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
69 woorden
GRAFDICHT.

GRAFDICHT.

Dees zerck hedeckt den helt, die, als een fackel lichtte, En opnieuw 'n reformatie in 's Heilants schaepskooi Istichtte, Zijn lippen rustten nooyt Godts waerheit te trompetten. Zoo luide, dat zyn faem door al den lande klonck. Genade, en geen verdienste, in 's mans gestrengheid[blon ...

29 maart 1952
De Reformatie
69 woorden
van 5