GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
PROF. DR KLAAS SCHILDER

PROF. DR KLAAS SCHILDER

IN MEMORIAM 19 DECEMBER 1890 - 23 MAART 1952, , Hier is de lijdzaamheid bewaren en hei geloof van Jezus. der heiligen ; hier zijn zij, die de geboden GodsEn ik hoorde een sien) uii den hemel, die M mij zeide: Schrijf: zalig zijn de dooden, die in den ...

De Reformatie
67 woorden
BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

God had zijn naam geroepen, en hij kwam, gehoorzaam aan de Koning aller tijden, de rijen der recruten uit. God nam zijn hart en handen, dreef hem in de vlam van ijver om zich, aan Zijn dienst te wijden.God riep te wapen! En de dienstknecht streed zijn zware strijd in kinderlijk vertrouwen. ...

De Reformatie
J. L. J.
186 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Aan onze lezers.Tot mijn spijt kan ik (ook) de lopende vervolgartïkelen niet voltooien en zal ik gedurende enige tijd elke arbeid aan ons blad moeten staken, zulks op medisch advies, dat zoeven mij gegeven is na beraad met conclusie : geen bizonders, maar 'n poosje volstrekte rust. Voor me ...

De Reformatie
K. S.
116 woorden
De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

De laatste Reformatie-pagina van onze Hoofdredacteur, Professor Doctor K. Schilder

Op deze pagina geven wij onze lezers de laatste pagina, welke door de hand van onze geliefde Hoofdredacteur, Prof. Dr Ky Schilder, is geschreven.Hgt is kopij, die verband houdt met zijn ziek worden.Het stukje over het „Orgel-offer" trachtte onze broeder Zaterdagmorgen, de dag welke ...

De Reformatie
R. V. R.
K. S.
1003 woorden
„God geeft de tijd ...”

„God geeft de tijd ...”

Geachte Abonnees!In de vroege morgen van de 23e Maart bereikte ons het ontstellend bericht, dat onze Hoofdredacteur in de nacht door zijn Heere was opgeroepen.Hoewel ons bekend was, dat de gezondheid van Prof. Schilder te wensen overliet, hadden we toch zulk een snel verloop ons nie ...

De Reformatie
L. SMTT.
317 woorden
BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

BIOGRAFIE EN BIBLIOGRAFIE

In de nacht van Zaterdag op Zondag 23 Maart j.l. is plotseling van ons heengegaan Prof. Dr K. Schilder, Hoogleraar in de Dogmatiek, Ethiek, Encyclopaedie en Geschiedenis der Wijsbegeerte aan de Theologische Hogeschool te Kampen.De overledene, Klaas Schilder, werd op 19 December 1890 gebore ...

De Reformatie
R. v. R.
1297 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

Nu hij gevallen is — neen, nu hij opgegaan is tot God, zijn God, de bron van vreugd; nu hij, de man aan wie de Heere geschonken had zó rijke en zó vele gaven als het Hem zelden behaagt aan een mens toe te kennen; nu hij, de reus met het kinderhart, de athleet, die zachtmoedig was en nederig van h ...

De Reformatie
P. D.
1309 woorden
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

Nog eens: die mens zal met verbazing bemerken, dat de grootste liefdedaad onder de mensen was: niet ons gedenken aan onze doden, maar het gedenken van onze doden aan ons.Want onze doden kennen de wegen van ziel en geest; de laagten, de lagen, de listen, de halfheid en de traagheid, dus ook ...

De Reformatie
246 woorden
van 5