GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
ORGELFONDS — ERESCHULD

ORGELFONDS — ERESCHULD

Toen onze Professor Schilder mij kort voor zijn heengaan verzocht, in zijn plaats de giften voor het Orgelfonds in ontvangst te nemen, was er niet het minste vermoeden, dat hij dit nummer wan „De Reformatie" niet meer onder de ogen zou krijgen. Ook bij hem leefde die gedachte niet; sloot hij de v ...

De Reformatie
P. DEDDENS
282 woorden
GRAFDICHT.

GRAFDICHT.

Dees zerck hedeckt den helt, die, als een fackel lichtte, En opnieuw 'n reformatie in 's Heilants schaepskooi Istichtte, Zijn lippen rustten nooyt Godts waerheit te trompetten. Zoo luide, dat zyn faem door al den lande klonck. Genade, en geen verdienste, in 's mans gestrengheid[blon ...

De Reformatie
69 woorden
BIJ DE BAAR

BIJ DE BAAR

VAN PROF. DR K. SCHILDER. 23 Maart 1952.GODS ademtocht heeft deze boom geveld! We staan verbijsterd in de felle brand. Zijn schaduw was ons steeds een koele hand, en zijn beschuttirig temperde 't geweldder elementen. HEER! — strek uit UW hand! Geef ons een toevlucht onder Uwe vlerke ...

De Reformatie
BERENDIEN MEIJER-SCHUILING.
61 woorden
PROF. DR SCHILDER UITGEDRAGEN

PROF. DR SCHILDER UITGEDRAGEN

DUIZENDEN WAREN OM ZIJN GROEVE EEN GROTE ROUW Op Woensdag 26 Maart werd Prof. Dr Schilder uit zijn woning aan de Vloeddijk 14 uitgedragen voor de droeve tocht naar zijn begraafplaats. Het was koud en somber weer, alsof de natuur mee ...

De Reformatie
4385 woorden
Aldus besplegelde deez

Aldus besplegelde deez

predikheer Godts wet, Qèduldigh in zyn kruis, gestadigh in 't gebedt. Wie wert in prediken met yver niet ontsteeken? Een Engel scheen op stoel door zynen mont te spreeken, ...

De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
30 woorden
HERINNERINGEN AAN DE ONDERDUIKTIJD

HERINNERINGEN AAN DE ONDERDUIKTIJD

De moderne oorlog is mogelijk wel één van de ergste dingen, die de mensheid kunnen treffen.Heeft zo'n vreselijk iets echter ook nog zijn „voordelen" ? „voordelen" ? Sommigen zeggen haastig van ja. En ze wijzen u dan b.v. op de bereiding van de penicilline, waardoor nu toch wel zéér ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
4065 woorden
O drymael witten

O drymael witten

O drymael witten i) dagh! wel saligh die mach hooren Aen Christi rechterhand die liefelijcke stem; Komt hier en erft u Kroon in 't Nieu Jerusfilem, , Gebenedyde komt, komt hier mijn uytverkoren.1) blijden. ' ...

De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
34 woorden
ERFGENAAM VAN HET VERBOND

ERFGENAAM VAN HET VERBOND

Een en zestig jaar geleden werd Klaas Schilder gedoopt als een erfgenaam van het verbond en van het koninkrijk. Niet om een erfgenaam te worden, niet als een klein mens aan wie nog niets beloofd werd. Maar aan hem werden de rijke beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest betekend en verzegeld. En ...

De Reformatie
D. K. W.
2640 woorden
Nog een stem

Nog een stem

uit Amerika- van Ds J. Blankespoor, (Prot. Ref. Church).Dear Brothers in the Lord: How shocked we were to hear the sad news about K. S. I can well imagine that this was a tremendous blow to your churches. But it nevertheless means that His work was finished. There was, in other word ...

De Reformatie
Rev. J. BLANKESPOOR.
118 woorden
BIJ DE KINDEREN IN ZIJN DOOD

BIJ DE KINDEREN IN ZIJN DOOD

WOENSDAG 26 MAART 1952.In gure voorjaarswind staat een kist boven de groeve.Erom heen, aan alle kant, familie, en Familie, natuurlijk zaad, en geestelijk zaad, broeders en zusters naar vlees en Geest, tezamen.Hun ogen houden die kist vast en boren in die groeve. Het grauwe gr ...

De Reformatie
H. J. S.
3100 woorden
van 5