GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
1952-03-29
Nu gaet de

Nu gaet de

gladde ploegh Van 't snedigh brein des Letterkloecken Niet meer door d' akkers van de boecken. De hand, die, spade en vroegh. Te post met onvermoeide pennen Plagh door 't papieren velt te rennen. Is stijf. Het honigbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbijen zocht te laven. Verdort ...

De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
76 woorden
De christen zegt

De christen zegt

De christen zegt des „morgens": ik heb de optima spes, de volkomen hoop aangaande de feiten, die komende zijn, mijn Vader komt erin mee; en des „avonds": ik heb de continuïteit bewaard van mijn geloof, ik ben geduldig in voorspoed, en dankbaar in tegenspoed.Dit is dan zoo de existentie van ...

De Reformatie
(K. S.
H. Cat.)
95 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Aan onze lezers!Wij waarderen ten zeerste de vele brieven welke wij ontvangen mochten, betreffende adviezen over de nieuwe redactie van ons blad. Er blijkt een grote belangstelling uit, waarvoor wij dank zeggen.In overleg met de professoren P. Deddens, B. Holwerda, H. J. Jager en C. ...

De Reformatie
110 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

Aan onze lezers.Tot mijn spijt kan ik (ook) de lopende vervolgartïkelen niet voltooien en zal ik gedurende enige tijd elke arbeid aan ons blad moeten staken, zulks op medisch advies, dat zoeven mij gegeven is na beraad met conclusie : geen bizonders, maar 'n poosje volstrekte rust. Voor me ...

De Reformatie
K. S.
116 woorden
Nog een stem

Nog een stem

uit Amerika- van Ds J. Blankespoor, (Prot. Ref. Church).Dear Brothers in the Lord: How shocked we were to hear the sad news about K. S. I can well imagine that this was a tremendous blow to your churches. But it nevertheless means that His work was finished. There was, in other word ...

De Reformatie
Rev. J. BLANKESPOOR.
118 woorden
God heeft gezegd:

God heeft gezegd:

Ik neem uit uw eigen woordenboek de termen van voorspoed en tegenspoed; daar zijn ze, gebruik gij ze óók maar, net als uw buurman, en doe het als een kind, d.w.z. van uw eigen „ervaring" uit; en denk vooral niet, dat ge dan u schuldig maakt aan „naief realisme" of zoo iets. Maar Hij heeft óók gez ...

De Reformatie
(K. S.
H. Cat).
121 woorden
Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

u allen groet ik, om in U de kerken, die mij riepen, te eren, te danken, en te vragen om haar gebed. Moge ik niet onbescheiden zijn, als ik met name de afgevaardigden, predikanten en ouderlingen, van de. kerken van Rotterdam-Delfshaven noem. Indien m, ijn leven iets betekenen mag, van nu af aan, ...

De Reformatie
169 woorden
BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

BIJ HET OVERLIJDEN VAN BROEDER PROF. Dr. K. SCHILDER....

God had zijn naam geroepen, en hij kwam, gehoorzaam aan de Koning aller tijden, de rijen der recruten uit. God nam zijn hart en handen, dreef hem in de vlam van ijver om zich, aan Zijn dienst te wijden.God riep te wapen! En de dienstknecht streed zijn zware strijd in kinderlijk vertrouwen. ...

De Reformatie
J. L. J.
186 woorden
NOTED DUTCH SCHOLAR DIES

NOTED DUTCH SCHOLAR DIES

Men zond ons onderstaand uitknipsel uit de Grand Rapids Press: Dr. Klaas Schilder Had Visited Here Twice. Dr. Klaas Schilder, 61, noted Dutch theologian, widelyknoivn in church circles in Grand Rapids and elsewhere in the United States, died Sunday at his home in Kampen, The Netherlands, a ...

De Reformatie
218 woorden
DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

Nog eens: die mens zal met verbazing bemerken, dat de grootste liefdedaad onder de mensen was: niet ons gedenken aan onze doden, maar het gedenken van onze doden aan ons.Want onze doden kennen de wegen van ziel en geest; de laagten, de lagen, de listen, de halfheid en de traagheid, dus ook ...

De Reformatie
246 woorden
van 5