GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1952-07-19
De Reformatie
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te: Zaandam, E. Koop te Zwartsluis.Ulrum, J. Verkade te Zuldwolde (Dr.).Bedankt voor Armadale (West-Australië), W. W. J. v. Oene te Schiedam; Vollenhove-Cadoelen, J. P. v. d. Stoel Jr te Grootegast. — AFSCHEID EN INTREDE. Ds Pieffers, die naar Canada vertrekt, ...

De Reformatie
277 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

HET SCHEEFGEZAKTE HUIS. Zoals in ons blad reeds enkele malen werd gezegd, begint er hier en daar enig besef te komen, dat het niet goed gaat in de wereld der officiële christelijke politiek.Ik geloof niet, dat men het sterker dan zó mag zeggen. Meer dan enig ...

De Reformatie
C. V.
4251 woorden
Kunst en gebrokenheid

Kunst en gebrokenheid

LITERATUUR EN KUNSTNaar aanleiding van onze artikelen over het boek van Dr Buitendijk: „Op de keper beschouwd", kregen we enkele brieven met vragen, die we graag nog willen beantwoorden.Een jonge lezer uit Rotterdam zit met de moeilijkheid, dat, wanneer we ons onthouden rnoeten van ...

De Reformatie
R. v. R.
1663 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Gedenken en Voortgaan." Referaten Hemelvaartsdag Ned. Bond van (vrijgem.) Jong.-Ver. op Geref. Grondslag. Bureau: Abstederdijk 315, Utrecht.Met bizonder genoegen heb ik de hier gebundelde referaten, „een dankbare gedachtenis aan de personen en de arbeid van de overleden hoogleraren Schild ...

De Reformatie
P. D.
641 woorden
KONING JOSIA VAN JUDA (IV slot)

KONING JOSIA VAN JUDA (IV slot)

POP. WETENSCH. SCHETSENd. Josia wordt door de Farao verslagen. Wat niemand in Juda en wat ook Josia niet had vermoed geschiedt! De oude zonde van de oud-testamentisehe kerk, nl. de onbekeerlijkheid van hart en dientengevolge de , .verwereldlijking", uitkomend in de duiksprong in de wereldp ...

De Reformatie
FRANCKE.
859 woorden
„DOORBRAAK” (I)

„DOORBRAAK” (I)

In zijn recensie van Zijlstra's boek , .Tenzij", een recensie, welke in het najaar van 1951 verscheen, verzekerde Prof. Mekkes, dat de „voorspitsen van de Doorbraak hoe langer hoe meer opschuiven in onze richting".Men merkt, dat Prof. M. het woord Doorbraak met een hoofdletter schreef. Zon ...

De Reformatie
C. V.
2301 woorden
Gemeenschap in de arbeid

Gemeenschap in de arbeid

POLITIEK EN SOCIAAL LEVEN II. Het gevaar der gemeenschap. Voortgang van de wijsgerige gemeenschapsidee. De ontwikkeling van het wijsgerig ideeëncomplex uit de 19e eeuw. rakende de verhouding en de positie van enkeling en gemeen ...

De Reformatie
P. GROEN.
1166 woorden
De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

De bibliotheek van wijlen Prof. Schilder

Zoals U allen wel zult weten, had Prof. Schilder een uitzonderlijk grote bibliotheek, die hij met grote zorg en ten koste van veel geld en tijd opgebouwd had. Deze bibliotheek droeg dan ook geheel het stempel van zijn eigenaar. Het was een echte „Schilderbibliotheek".Gaarne hadden wij, en ...

De Reformatie
P. GROEN
P. JASPERSE
372 woorden
Tekort Theol. Hogeschool

Tekort Theol. Hogeschool

Door mij werd onder zeer hartelijke dank per giro ontvangen van Mej. N. B. te R. f 10.— voor het tekort der Theol. Hogeschool. Het girobiljet droeg als nummer: 100, en was dus het laatste uit een giroboek. De afzendster schreef er bij: „Onze geliefde Prof. K. S. had er steeds pleizier in, de laat ...

De Reformatie
P. D.
P. p.
1562 woorden
Na een lastige stormige vaart: de haven in zicht

Na een lastige stormige vaart: de haven in zicht

OP EN OM 'T KERKPLEINIn zijn „Vertroostinghe", geschreven voor Gerardt Vos, kanunnik te Kantelbergh, bij de dood van diens zoon, schreef Vondel onder meer de strofen: De doot, die spaert noch soete jeucht, noch gemelijken ouderdom.Men is geneigd hem in de qualificatie van de ...

De Reformatie
D. E. C.
531 woorden
van 2