Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

110 resultaten
Filteren
van 11
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 1

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 1

1^ ^0DE GELDIGHEID VAN DKOUDE KEEEENORDENING DERNEDERLANDSCHE GEREFORMEERDE KERKEN.E E D E, gehouden bij de overdracht \an hel Rectoraal der Yrije Inivcrsiteil, den- 21 October 1889,F. L. R U T G E E S , Theol. Dr. en Prof.MET AANTEEKENINGEN EN AKTENSTUKK ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
39 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 3

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 3

JiDE GELDIGHEID VAN DE OUDE KBMENORDENING «: .NEDERLANDSCHE GEREFORMEERDE KERKEN. ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
9 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 5

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 5

DE GELDIGHEID VAN DEOUDE KEEKENORDEMNG DERNEDEELANDSCHE GEEEEOEMEEEDE KEEKEN.E E D E, gehouden bij de overdracht van het Recloraal der Yrije Iniversiteit, den 21 October 1889,F. L. RUTGEES, - Theol. Dr. en Prof.MET lAüTTEEKENIJGEN EN AKTENSTUKKEN.-0^>- ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
32 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 6

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 6

ARCHIEF van de BIBLIOTHEEK der VWJE UNIVERSITEIT Nummer:1.1.10 ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
4 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 7

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 7

HOOGEEEZAME H E E E E NDIKECTEUKENONZERHOOGACHTBABE H E E E E NCÜEATORENONZEEHOOGGELEEEDE H E E R E NPROFESSOEENVEEEENIGINGJ ÜNIVEESITEIT,IN DE ONDERSCHEIDENEFACULTEITEN, ZEERGELEERDEHEERENDOCTORENIN ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
207 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 8

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 8

6admodum jejuna illius deprehenditur cognitie" ^). En de oorzaak van die onkunde lag ook voor de hand: „alia quaevis Theologica in Academiis exteris et Belgii nostri abundanter tractantur; sed Jurisprudentiae Ecclesiasticae expressior et sufüciens institutio ab Academiis plurimis exteris, ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
420 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 9

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 9

7vroegere verwaarloozing was nu overgegaan in terzijdestelling, ondermijning en bestrijding. Yan der Marck was een rechtsgeleerde, die het aan hem opgedragen ius naturae boven alles stelde; in dier voege, dat een aantal andere vakken eenvoudig daarbij ingelijfd en daardoor beheerscht werde ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
468 woorden
De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 10

De geldigheid van de oude kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken - pagina 10

8En zoo werd het allengs meer, ook in de Kerken zelve, toen het onderwijs van Van der Marck daarin doordrong, en toen dit na de Revolutie als het ware het program werd, dat men zich ter uitvoering voorstelde O- Wel was de Politica Ecclesiastica van G-isbertus Voetius nog in veler bezit; en ...

21 October 1889
Rectorale redes
F.L. Rutgers
485 woorden
van 11