Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

65 resultaten
Filteren
van 7
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 21

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 21

faculteit en kan gevoegelijk binnen den kring der litteraire, historische en philosophische vakken plaats hebben. Als de kerken daarbenevens of in plaats daarvan eene andere opleiding voor hare dienaren wenschen, kunnen zij hun die op eigen seminaria verschaffen; maar met deze practische vorming ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
255 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 22

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 22

26tegen universiteiten gekant. Nog slechts enkele weken geleden deelden de dagbladen mede, dat de stichting van eene faculteit voor Roomscke theologie aan de Keizer-Wilhelm-universiteit te Straatsburg, na onderhandeling met de pauselijke curie, verzekerd is. Maar desniettemin achten velen ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
239 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 23

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 23

27 E r is toch, zoo stelde voor enkele jaren de hoogleeraar Bernoulli te Bazel het voor, er is toch een groot onderscheid tusschen de wetenschappelijke en de kerkelijke methode in de theologie. Gene, toegepast in de exegetische en kerkhistorische vakken, gaat geheel onbevooroordeeld en onpartijdi ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
248 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 24

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 24

•28ingetreden. Met aflegging van alle apriorisme, wil zij in haar beide hoofdgroepen van natuur- en geschiedwetenschap niet anders dan inductief te werk gaan. Indien de theologie wetenschap wil wezen, moet zij daarom zichzelve radicaal herzien, de dogmatische methode geheel en al laten var ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
228 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 25

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 25

29 beide malen heeft deze scheiding geen vrede maar strijd gebracht en geloof en wetenschap steeds verder van elkander vervreemd. En het is gemakkelijk in te zien, dat het dualisme in den nieuweren tijd geen andere vruchten zal dragen. Immers is het duidelijk, dat de exegetische en historische va ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
238 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 26

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 26

30Wie echter in den godsdienst eene mystieke Godsopenbaring aanneemt, wie de religie niet voor eene illusie maar voor eene realiteit houdt, wie in de geschiedenis der godsdiensten een gestadigen vooruitgang opmerkt en in het Christendom den hoogsten godsdienst eert, dankt dit alles, hoe ve ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
247 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 27

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 27

31zijne godsdienstige voorstellingen en aandoeningen te danken te hebben? Van de zijde der wetenschap stuit de voorgestelde scheiding dus op onoverkomelijke bezwaren. Maar zij lokt niet minder ernstige bedenkingen uit, wanneer zij bezien wordt van uit het standpunt der kerk en der belijden ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
251 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 28

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 28

32 koningen der aarde, het Hoofd der gemeente, in wien alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Zoo talrijk en ernstig zijn de bezwaren tegen eene scheiding van wetenschappelijke en kerkelijke theologie, dat ook velen daartegen in verzet komen, die overigens volstrekt niet onder de co ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
241 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 29

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 29

33 haar leven te rekken, den godsdienst als psychologisch en historisch verschijnsel tot voorwerp van onderzoek kiezen, maar daarmede ook aan het Christendom het absoluut karakter ontzeggen, waarmede het in de wereld en tegenover iederen mensch optreedt. Als het geloof geen kennis meer is, maar e ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
253 woorden
Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 30

Godsdienst en godgeleerdheid - pagina 30

34 in dem Verkehr der Christen untereinander verwertet werden kann." Ze wordt ten slotte niet veel meer dan een collegium pietatis, dat een persoonlijk karakter draagt, op wetenschappelijkheid geen aanspraak maakt en naast de andere colleges, die de kennis vermeerderen, tot stichting en tot kweek ...

17 december 1902
Inaugurele redes
H. Bavinck
256 woorden
van 7