GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
Koning Willem I als verlicht despoot
1918-07-08
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 1

...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
0 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 2

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 2

IIKONING WILLEM I ALS VERLICHT DESPOOT ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
6 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 3

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 3

...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
0 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 4

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 4

KONING WILLEM I ALS VERLICHT DESPOOT REDE TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN HOOGLEERAAR IN DE GESCHIEDENIS AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT, UITGESPROKEN DEN 8 STEN JULI 1918 DOORDr. A. GOSLINGA.E.J.BOSCHJBZN.1918 -BAARN ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
32 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 5

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 5

...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
0 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

HOOGEERZAMEHEERENDIRECTEURENONZER VER-EENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEER EN PROFESSOREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, VVELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE HIERHEEN ZIJT OPGEKOMEN ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
122 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 7

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 7

6 en gestuit, maar, waar het doorwerken kon, te onzent, in Zwitserland, in Schotland en tot op zekere hoogte ook in Engeland, daar legde het op het volksleven beslag, zette het den volksgeest om, en wekte een volkskracht, die de volkswelvaart, de geestelijke zoo goed als de stoffelijke, tot vroeg ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
322 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 8

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 8

7 geheel buiten zich zelf te treden. Ieders persoonlijkheid laat zich in meerdere of mindere mate bij zijn onderzoek gelden. De een b.v. hecht bijzon~ere waarde aan politieke, een ander aan godsdienstige factoren, een derde weer aan economische. Het kan zijn, dat reeds bij het verzamelen van bron ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
318 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

8,onwaardeerbaar Handboek niet het minst, tegenover de gangbare eigen beschouwingen plaatste. Dat besef was ook hier aan de Vrije Universiteit levendig, al werd er tot op heden van de geschiedenis, voorzoover ze valt binnen het terrein der Litteraire Faculteit, alleen die der Oudhei ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
333 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 10

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 10

9 geheel genomen nauw met de Algemeene verbonden en er in sterke mate van afhankelijk. Dat is al zoo in den Romeinschen tijd, eveneens in de Middeleeuwen, in het tijdvak van Reformatie en Contrareformatie, in dat van Jan de Witt en Willem 111, wanneer de Vaderlandsche geschiedenis zich zelfs tot ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
313 woorden
van 7