Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

Rede ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

8

,

onwaardeerbaar Handboek niet het minst, tegenover de gangbare eigen beschouwingen plaatste. Dat besef was ook hier aan de Vrije Universiteit levendig, al werd er tot op heden van de geschiedenis, voorzoover ze valt binnen het terrein der Litteraire Faculteit, alleen die der Oudheid onderwezen. Het blijkt o.m. daaruit, dat haar hoogleeraren in de kerkgeschiedenis en het staatsrecht - ik noem bij name wijlen Prof. Rutgers - meer dan één studie geleverd hebben, die voor wat men onder de geschiedenis pleegt te rekenen van beteekenis is. Ook verdient het de opmerkzaamheid, ofschoon het aan een universiteit als deze niet bevreemden kan , dat verscheidene der hoogleeraren zich met de principieele vraagstukken der geschied wetenschap hebben ingelaten. Om ook hier van de levenden niet te gewagen, wijlen Prof. Woltjer was gewoon deze op zijn colleges over de Encyclopaedie der Litteraire Faculteit te behandelen; het is ongetwijfeld zeer te betreuren, dat hij slechts een klein geschrift, op deze materie betrekking hebbende, het licht heeft doen zien. Het waren onderwerpen uit de formeele historische vakken of anders uit de grensgebieden, welke men hier aanvatte. Aan de behandeling van de geschiedenis zelve kwam het over het algemeen niet toe. Volkomen natuurlijk, want dit is het werk van de historici van beroep. Zooals U bekend is, zullen er hier twee optreden. Aan Dr. Van Schelven is de geschiedenis van vóór den vrede van Munster, die daarna, mij opgedragen. Dat men den arbeid niet anders heeft gesplitst, door n.1. den een de geheele Algemeene, den ander de gansche Vaderlandsche geschiedenis toe te wijzen, is om meer dan één reden geschied. Aan alle beoefenaars der geschiedenis behoeven niet dezelfde eischen gesteld te worden, en nu hangt het uiteenloopen der eischen er minder van af, of men met A1gemeene of V aderlandsche geschiedenis dan wel met welk tijdperk men te doen heeft. Zoo maakt het b.v. een groot verschil, of men zich met de Middeleeuwen of met de 19de eeuw bezig houdt. Bovendien is onze Vaderlandsche geschiedenis over het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 juli 1918

Inaugurele redes | 63 Pagina's

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 juli 1918

Inaugurele redes | 63 Pagina's

PDF Bekijken