Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

64 resultaten
Filteren
van 7
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 1

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 1

STRAFRECHT EN RECHTSSTAAT •'M''étREDE TER GELEGENHEID VAN DE 53c HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1933 VAN DEN RECTOR MAGNIFICUSMR. V. H, R U T G E R SVj^-^y, ^-^ v ^1^1^^-^'f^-^:iySp^.'2^ ^ ^ l g s l ^ ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
39 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 2

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 2

STI '^^ ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
1 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 3

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 3

STRAFRECHT EN RECHTSSTAAT REDE TER GELEGENHEID VAN DE 53e HERDENKING VAN DE STICHTING DER VRIJE UNIVERSITEIT OP 20 OCTOBER 1933 VAN DEN RECTOR MAGNIFICUSMR. V. H. R U T G E R S'«DE UITGESPROKEN REDE IS IN HET HIERACHTER GEDRUKTE OP VERSCHILLENDE PLAATSEN AANGEVULD ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
40 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 4

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 4

^•fST^J'I ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
1 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 5

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 5

Op het gebied van het strafrecht is vele jaren lang een van de belangrijkste gebeurtenissen geweest de herziening van het Duitsche Strafwetboek, De ambtelijke voorbereiding voor deze herziening is reeds meer dan 30 jaar geleden begonnen, toen den 28sten November 1902 in het Reichsjustizamt een co ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
229 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 6

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 6

4J ^./in de Rijksdagcommissie onbezet. Von Hippel ^), een dergenen die reeds bij het eerste begin der herziening betrokken waren, was in 1930 niet zeker meer, of de tijd voor de vervulling der groote taak rijp was, daarbij denli^Sruk leggende op den eisch, dat een nieu ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
288 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 7

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 7

5 terughoudend te zijn met wat zij het belangrijkste achten. Weinigen zullen heden ten dage bestrijden, schrijven de ecrstgenoemden, dat de opkomst van de natuurwetenschappelijke studie der misdaad niet anders was dan een tak van een groote gcestesstrooming, van een wereldbeschouwing, die haar gr ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
270 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 8

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 8

persoon, hun waarde verloren. Het biologisch en sociologisch gedetermineerd individu wordt een object van behandeling in plaats van, als persoon, een verantwoordelijk lid van de rechtsgemeenschap. De sociologische vervanging van het geestelijk begrip^taat door het natuurbegrip maatschappij misken ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
272 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 9

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 9

7banden, vrij, in den formeclen zin, zelfzuchtig haar doeleinden kiezend en zelfstandig haar middelen bepalend. De staathuishoudkundigen kennen haar als homo economicus, Georg Jellinek typeerde haar als Adam in der Staatslehre. I Die figuur was het waarop voor het strafrecht Feuerbach's j ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
313 woorden
Strafrecht en rechtsstaat - pagina 10

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 10

8 J-waarop hij zich doet gelden en vooral In het zelfstandige ^ karakter en den grond van zijn gezag. '"j" Overeenstemming bestaat er over, dat het aanvaarden van den autoritairen staat moet leiden totiierziening van • het bijzonder deel van het Strafwetboek, tot een andere ' waardeering v ...

20 October 1933
Rectorale redes
V.H. Rutgers
280 woorden
van 7