200 resultaten
Filteren
van 20
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 3 0 e jaargang no. 1-januari 1 9 6 5#^i:i3?^]^^-^#^i*'^ ...

1 januari 1965
VU-Blad
11 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 2

vrije universiteitsblad Orgaan van de Vereniging voor HogerRedactie :OnderwijsProf. Dr. D. Naula, eindredacteurop Gereformeerde grondslagMevr. J. Zwart-de Jong J. D. F. van Halsema, Dr. J. Vermeyden, P. Faber, A . J. Klei Adres van redactie : Keizersgracht 164, ...

1 januari 1965
VU-Blad
283 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 3

in memoriam mr. J. VerdamZondag 13 december j l . nam G o d tot Zich onzeoud-curatordonderdagMr.J.17 decemberVerdam.End.a.v. hadzicheen brede schare verenigd om te Monnikendam, waar mr. V e r d a m op 17 juli 1883 was ge ...

1 januari 1965
VU-Blad
381 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 4

Eén facet van zijn liefde voor en toewij-grote steun is geweest en gaarne, waarding aan de Universiteit w i l ik nog noe-nodig, de last heeft medegedragen.men. Prof. Nauta merkte destijds in eenHet veelzijdige werk van dit rijke leven isartikel in dit bla ...

1 januari 1965
VU-Blad
389 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 5

„Toen hij op 10 oktober 1930 op 26-jarigede oorzaken dat hij pas te laat totleeftijdbesef kwam dat het ook wel eens teveelheiambtvanhoogleraaraan-vaardde, nam hij een taak op zich, waar-kon w o r d e n . "van wij ons ach ...

1 januari 1965
VU-Blad
509 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 6

Aankomst van het cyclotron op het terrein van het laboratoriumnachtwake voor het cyclotron 'trijdtde inmense omtrekken van de laboratoriaeen transport Eindhoven uit, de w e g naarIséénuur's nachts.van de faculteit der wiskunde en natu ...

1 januari 1965
VU-Blad
219 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 7

Weglibberigvertrek, waarin een machinerie staat, diegeworden planken, die op het bouwterreinlopen over door de regenwe misschien het beste kunnen omschrijvenvan de V . U . een pad banen door zand,als een enorm dashbord. Hier zullen strakscem ...

1 januari 1965
VU-Blad
471 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 8

niet zien, daar zijn ze te klein voor. Een blindekan niets zienen watdoethij?W a t nu het eigenlijke laboratoriumgebouw betreft, dit kwart kilometerbouwkam-w i l , af.structuur. Dit w i l zeggen, dat het hoofd-V ó ó r d a t wij het cy ...

1 januari 1965
VU-Blad
158 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 9

Het cyclotron is binnen, links bet hoogspanningssysteem, rechts zietiseenprovisorischefietsenstallingvoordocenten en studenten. gaan van de gedachte, dat in het nieuwe mogelijkallesub-faculteitenzoudendoor.zeker ogenblik ...

1 januari 1965
VU-Blad
150 woorden
Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1965 - pagina 10

Uithet bovenstaandekan duidelijkzijn,ramen met zonwering ertussen (overdiedat de diverse laboratoria niet als afzonder-ramen alleen al zou professor Jonker eenlijke eenheden, als geïsoleerde grootheden,boeiende causerie op een V.U.-da ...

1 januari 1965
VU-Blad
466 woorden
van 20