Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Over het hoogste gezag - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over het hoogste gezag - pagina 3

Redevoering bij de aanvaarding van het professoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

4 Zoo schreef ongeveer drie eeuwen geleden Calvijn (1). „Maar w i j , " zoo lezen wij in een geschrift van een onzer scherpzinnigste staatslieden van den tegenwoordigen tijd, „wij bestrijden alle aprioristische opvattingen en achten alle deductiën uit zoogenaamde godskennis verkeerd; wij willen dat hiervan voor goed worde afgezien, als van dwaze pogingen om uit het onbekende gevolg­ trekkingen af te l e i d e n . . . In waarheid is elke kerkleer verouderde wetenschap . . . In onzen tijd zijn de priesters van alle godsdiensten werkelijk niet anders dan vertegen­ woordigers van de wetenschap van het voorgeslacht" (2). En een ander schrijver verzekert ons, „dat geen enkel recht een hoogeren oorsprong heeft dan de staatsmacht; dat iedere staat aan zijn burgers die rechten toekent en die plichten oplegt, die in het algemeen belang worden noodig geacht; en dat alwie ook maar één oogenblik denkt aan „het" recht, op het standpunt staat van het geloof; want „het" recht heeft geen denkbaren gezonden zin dan als attribuut van het oude Godsbegrip" (3). Welk een klove tusschen de oude en de moderne Staatswetenschap! Is het noodig uitdrukkelijk aan te wijzen, dat aan onze staats-universiteiten feitelijk alleen de moderne opvatting van het Staatsrecht gehuldigd wordt ? Immers neen! Het is van algemeene bekendheid. Wel mag elk hoogleeraar het standpunt innemen, dat hij het verkieslijkst acht. Maar verdient iemand hoogleeraar te zijn, verdient hij zelfs den naam van wetenschappelijk m a n , wanneer hij zich de belijdenis van de oude beginselen van staats­ recht niet schaamt ? Aan een geleerde als Mr. Groen van Prinsterer kon ook zijn felste tegenstander den naam van wetenschappelijk man moeielijk betwisten, ofschoon ik betwijfel of hem ook op het gebied van het staatsrecht die naam anders dan door geestverwanten is toegekend. Maar nu ook na zijn dood mannen gevonden worden, die, hoewel dezelfde studies gemaakt hebbende als de voorstanders van het moderne staatsrecht, toch de begin-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 1884

Inaugurele redes | 39 Pagina's

Over het hoogste gezag - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 1884

Inaugurele redes | 39 Pagina's

PDF Bekijken