GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de heilige godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

1 minuut leestijd

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN ON­ ZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE VAN WAT NAAM OF RANG OOK HERWAARTS OPKWAAMT OM DEZE PLECHTIGHEID MET UW TEGEN­ WOORDIGHEID TE VEREEREN, ZEER GEACHTE EN ZEER GEWENSCHTE TOE­ HOORDERS EN TOEHOORDERESSEN!

Het is u bekend, hoe mijn vereerde Leermeester en groote Voorganger BAVINCK, toen hij zijn leven voelde wegstroomen, den wensch koesterde, dat hem nog voor één maal de krachten werden gegund om de pen te hanteeren. Zoo gaarne zou hij nog Gere­ formeerd Nederland waarschuwen voor de zware tijden, die zijns inziens voor de kerk van Christus zullen aanbreken. ) Hoe gretig zou dat woord door ons zijn ontvangen ! Hoe zou het als geestelijk testament door ons met piëteit zijn bewaard! Hoe zouden wij elkander gedurig aan de vermaningen van dezen ziener hebben herinnerd! Dan — de Vader der geesten van alle vleesch heeft het om ons ondoorgrondelijke redenen hem niet toegestaan zulk een uiterste beschikking ons na te laten. Het tragische daarvan wordt door u en mij gevoeld. BAVINCK had wat te zeggen. Maar hij mocht het niet zeggen. Verder [onderzoek daarnaar in te stellen zou gelijk staan met den zwijgenden dood geheimen af te dwingen. ]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1922

Inaugurele redes | 60 Pagina's

Gereformeerde Apologetiek - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1922

Inaugurele redes | 60 Pagina's

PDF Bekijken