Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Apologetiek - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gereformeerde Apologetiek - pagina 6

Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de heilige godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

8

anthroposofische — en de katalogus bevat nog meer nummers — ieder kan dié kiezen, welke het meest strookt met zijn persoonlijke wenschen of ook er meerdere tegelijk bestellen — vandaar de opbloei van het synkretisme of eklekticisme — , ) maar welke de domineerende wereldbeschouwing is weet niemand u aan te geven. ) Richt gij het oor naar rechts, dan valt gij den juichtoon bij: de ziel overwint, maar tevens ontwaart gij daar een psychologisme, dat tot subjektivisme en skepticisme verdampt en een ziekelijke psycho-analyse, die u doet vreezen, dat men, begonnen met den geest, zal eindigen met het vleesch. De ziel wordt door de hedendaagsche psychologie niet zelden tot een cadaver gematerialiseerd, in plaats van haar toe te roepen het woord van G E I B E L : Vergiss, o Menschenseele, nicht, dass du Flügel hast! Aan den anderen kant neemt gij met leedwezen waar, hoe het materialisme, ondanks de vulkanische mokerslagen, die er op neder dreunden, nog altijd niet is bezweken; dat vooral het leven, waaruit toch de filosofie immer weer ontspringt en waarbij zich een wereldbeschouwing steeds opnieuw aanpast, zeer sterk in materialistischen zin is geïnteresseerd. Het valt niet tegen te spreken, dat het opbieden der materieele kuituur tot een der meest in het oogloopende eigenschappen van het moderne leven moet worden gerekend. ) Het tegenwoordig menschengeslacht zit in het verwarde kluwen van zijn eigen gedachten gevangen. Het beschikt niet over de reuzenkracht, om metbreeden wiekslag boven de tegenstellingen uit te vliegen. Het moet zich, naar het getuigenis van E U C K E N weerloos overgeven aan alles, wat met stalen zelfbewustzijn en vermetele bewering tot hem komt, zich weerloos overgeven ook aan zijn eigen grillen en hartstochten. ) 7

8

t

9

10

Dit eenheids-gebrek teekent ook de wetenschap van dezen tijd. Hoe zou dat ook anders kunnen ? Waar niet één bepaalde wereldbeschouwing grondslag biedt, daar moet de wetenschap wel in een agglomeraat van wetenschappen en onderdeden van wetenschappen uiteenvallen. Vele geleerden achten het het veiligst zich op eigen terrein terug te trekken en voor al wat buiten hun studievak ligt hoogstens lauwe belangstelling te toonen. Deels moge dit op rekening worden gesteld van het ontzaglijke feitenmateriaal, dat door energiek empirisch onderzoek en nijvere toepassing der inductieve methode als met den dag vermeerdert,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1922

Inaugurele redes | 60 Pagina's

Gereformeerde Apologetiek - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 oktober 1922

Inaugurele redes | 60 Pagina's

PDF Bekijken