Bekijk het origineel

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

Rede gehouden bij de aanvaarding van het hoogleeraars-ambt in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

1 minuut leestijd

STRUCTUUR EN ENERGIE INDE ORGANISCHE CHEMIE REDE G E H O U D E N BIJ D E A A N V A A R D I N G VAN H E T H O O G L E E R A A R S - A M B T IN D E F A C U L T E I T D E R W I S - E N NATUURKUNDE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT T E A M S T E R D A M OP V R I J D A G 6 D E C E M B E R 1929, D O O R

DR. IR J. C O O P S

W.

D.

MEINEMA

-

UITGEVER

-

DELFT

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1929

Inaugurele redes | 34 Pagina's

Structuur en energie in de organische chemie - pagina 2

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 1929

Inaugurele redes | 34 Pagina's

PDF Bekijken