GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 128

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 128

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

126

BIJLAGE E .

DE DOLEEEENDE KERKEN,

Predicant van Geeimuijden, eteet. Dit gehoort hebbende, hebben sy verclaert naerder te willen vernemen nae den persoon D. Brouckeri, end syn alsoo van ons ghescheyden. (Protoc, IV, fol. 347). 9 NOVEMBER 1617. — Daer is gelesen seecker brief comende vande Kercke van Haerlem, onderteeckent van twee Predicanten end van twee Ouderlinghen met naemen Willem de Haese.- Jsaaeus Junius; Jacob Janssen end Godevaert cleermont: Van inhout, Dat sy versoucken seecker Predicanten wtten onsen, teghen den 20. Novembris, die neven end met haerlieden (midtsgaders ander beschreven Predicanten) aldaer souden delibereren op seecker overghegeven vraeehstucken, betreffende (soomen voorgeeft) de Gremeene Vrede vaade Fercke van Haerlem end specialyck dat dese voornoemde Predicanten van Haerlem van sinne ayn te openbaeren haer ghedaen debvoir totten vi-ede, eud ooek op ander puncten te consuleren. Dit in deliberatie gheleyt synde, is goet gevonden end geresolveert datmen metten eersten Den inhout van dit sehryven sal gemeen maecken D. Jacobo Adriani end D. Sauterio, mitsgaders ondersoucken met eenen welck haer gevocslen desen betreffende soude moglien wesen, om daer[na] hier in vooi'der end ten principale te moghen resolveren end oock te doen, wat profytelicx gedaen ofte gelaeten soude moghen werden. Dit sal doen D. Praeses, weicken brief sal wt onsen naeme den voornoemden broederen behandicht werden door Willem van Sitterich. (Protoc. IV, fol. 251). 9 NOVEMBEB 1617. — Daer syn binnen ghestaen Pieter Jaeobssen Burchmeester end N. eteet, comende van wegen de dolerende Keroke van Den Briel, versouekende van dese onse Kercke haere hulpe ten eynde sy eenen goeden Predicant end dat wttet midden van ons souden moghen vercrygen voor den tijt van Drye ofte vier maend'^n. Dit ghehoort zynde^ is hierop den selfven broederen voor antwoort gegeven, dat sulcx voor desen tyt dese Kercke onmogelick is, over sulcx sal geexcuseert worden, eteet. (Protoc. IV, fol, 251). 16 NOV. 1617. — Is ingebracht hoe dat op maendach Laetsleden is geresolveert op het sehryven vanden Nieuwen kerckenraet van Haerlem, die versocht heeft by sehryven, dat tegen den 3Osjten deser Lopende maent een Wtten Dienaeren des Woorts alhier hem .'Oude willen vinden by haerlieden, om te hooren het vertooch van haer debvoir tot het versoecken van vrede by haerlieder Kercke ghedaen, mitghelyck tien te moghen met ons beraeden over seecker vraghen hen van D. Adriano Jaeobi end D. Sauterio voorgheleft eteet. Dit in deliberatie gheleyt synde, is besloten, datmen dat voornoemde versouck henlieden sal afslaen, end met sehryven dit hen laeten weten, daer by vouchgende de redene van dien: end is tselve opgeleyt te doen D. Rudolpho Petri, Dewelcke verclaert oock sulcx gedaen te hebben. Is voorder van [lees: naj resumatie van het voorgaende goet gevonden, datmen onse resolutie end die redenen van Dyen communiceren sal eenighe van onse Heeren Burghmeesteren alhier. Dit is opgeleyt D. Jacobo Rolandi. (Protoc. IV, fol. 253). 16 NOV. 1617, — Daer is gelesen seecker missive comende van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 128

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's