GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

196 resultaten
Filteren
van 20
1882-10-20
Rectorale redes
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 194

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 194

192INHOUD.Akten v. d. Holl. vergad. v. correspondentie. . blz. 137 I. De Arasterd. vergad. van 25 en 26 Juni 1617. n 137 a, Concept-artikelen van correspondentie . . u 137 h. Advies over die concept-artikelen. . . // 138 II. De Haagsche vergad. van 24—26 Juli 1617 . ,/ 139 a. De ger ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
134 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 195

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 195

biz. 137 Il 137 II 137 138 II 139 II 139 II 140 II 140 II 145 II 151 It 151 II II II II II II II154 158 158 160 163 164164 173BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00647 7529 ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
20 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 121

BIJLAGE E ,BE DOLEEEENDE KEUKEN,11930 APRIL 1615. — D. Hallius brengt in, dat hij met D. Plancio deu H. Burgermr. int particulier gesproken heeft, nopende de sake van Hooren, Waerop D. Hallius vande H. Burgerman opt stathuys ontboden synde verstaen heeft, Dat haer B. in geend ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
474 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 122

120BIJLAGE E .DE DOLEERENDB KERKE^f.sonde deel der broederen des Classis haer beswaeren den anderen bv te sitten, Waerop de vergadering goet vint, dese sake wat naerder met d'eerste gelegenheyt in bedencken te nemen, Den Classe Sinodal daerop aduys te vragen, end haer binnen ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
475 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 123

BIJLAGE E .UE UOLEERENDE KERKEN.131eenige subsidie tot onderhout desseluen, Doch also De vergadering niet en is in Competenten getale is goetgevonden Dit wt te stellen totten naesten Donderdach. (Protoe. IV, fol. 143). 18 JUNI 1615. — Opt Versoeek van Samuel vanden Borre, sam ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
412 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 124

133BIJLAGE E .DE DOLEEKENDEKEUKEN.zij, also t' Classis van Dordrecht onder t' weick hij beroepen is, hem t' selue heeft opgeleyt, Hierop is besloten Dat sodane getuychnis by hem, aen Die Van Hoorn gal moeten versocht worden, twelck hem Van D, Praeside sal toegeschreuen ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
443 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 125

BIJLAGE E .DE DOLEERENDEKEUKEN.123versocht synde, hem daertoe wel sal laten gcbruijken of eenen anderen goeden Predicant daertoe bewegen. (Protoc. IV, fol. 182). 15 DECEMBER 1616. — Sal D. Ursimts schryven aen Caspar Wiltens, Dat hij sich op een plaetse houden sal. End ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
449 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 126

124BIJLAGE E .DB DOLBEKENÜE KEEKEN.1 JÜNl 1617.—Is voor al ^esproocken, aengaende het gemeyn subsidium, datmen byleggen souden gelyck als andere Classen end Kereken hebben gedaen to: onderstant der veeier dolerende Gemeenten hier te Lande: Daerop is goet gevonden datmen onze ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
456 woorden
Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 127

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 127

BIJLAGE E .DE DOLEERENDE KERKEN.1353 AUG. 1617. — Daer is verschenen wtten Ilaech vau wegen de dolerende Gemeente aldaer, Jan de "Witte, (nae wtwysen van zyn eredentie) genaemt, versoeekende wtter name de voornoemde Gemeente, (alsoo D. Swalmius van daer nootsakelyck vertrecke ...

Rectorale redes
F.L. Rutgers
443 woorden
van 20