GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 131

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 131

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE E .

129

DE DOLEBRENDE KBKKEN.

overgelevert een brief vande voornoemde kercke ondergetekent by Pr. van Lingen, ende Jacob van Medenblick, Den luhout was, soo sy oock mondeling versoehten, onsen W . Broeder D. Rudolphum Petri om haer kercke. Die mercklyck van dage te dage aenwies, noch den tyt van 5 weken te mogen bedienen, alsoo sy soo haest van aenderen kereken niet konden bedient worden. Daerop is nae omstemminge end rype Deliberatie haer den voorn, geconsenteert, dese gehele maent September uijt mits dat hij den len Octob. sonder faute thuys come. (Protoc, IV, fol. 295). 18 OCT. 1618 — Simon Jansson Verlaen end Pieter Willemss Kessel Ouderling end Diacon der kerke t' Alcmaer, syn binnengestaen met Credentie haerer kercke — Versoekende soo mondeling als schriftelyck Dat hen uytet midden van dese kerke een Predicant eenige weken lanck by leeninge gegunt mocht worden alsoo sy door middel van syn Pe. Exie. verkregen hadden, te mogen by beurten inde kerken P r e dicken, end Datter meer Predicatien souden moeten gedaen worden, twelck haren ordinaris Dienaer Wilhelmus Nicolai niet en kan doen. Is besloten haer aenteseggen, Dat de kerkenraet wel genegen is haer the helpen, maer Dattet voor desen tyt niet mogelyeken is, Door de absentie van 3 Pred : op de Sinoden. end sieck[t]e D. Hallii. Daroni datmen sulx opt gevoeehlyckste sal afslaen, haer wysende aen haer Classis oft t' Synodus van NoortHollant. (Protoc. IV, fol. 298). 1 NOV. 1618. — Is gelesen eenen brief vande H. Burgermeesteren der Stadt Hoorn, waermede sy versoeken, D. Rudolphum Petri onsen medebroeder, om haer Voorden tyt van 2 of 3 maenten geleent te worden, alsoo door de Veranderinge inde kerke en Politie sy het niet en konden doen met haren Predicant Rippertd Sixti Syn Vorder Ingestaen Tys Pieterss end Claes Claesson Ouderlingen Fredrick Jacobss van Beets, end Willem Claess assistenten, der voorss kerke, die Dit versoeck oock mondeling voorstelden, end haren grooten noot Vertoonden, end dat sy door gebreek van Predicanten de kerck niet en konden Innemen, hebben voorder begeert aenwysinge van eenige bequame persoenen. Die sy souden mogen beroepen totten ordinarisen dienst haerer kercke. Is geresoi veert, aensiende De gelegentheyt van dese kercke Datmen hen beleefdelyck sal afseggen, gelycmen Voordesen aen die van Alcmaer gedaen heeft, end haer Voorslaen dese navolgende persoenen. B. Smoutius, D. Nicolaus de la Plance, Anthonius Plancius, Jo. Th. Cloppenburch, Hermannus Joannis, Joannes Spiliaert, Joannes L'Empereur end Adrianus SnelUus. (Protoc. IV, fol. 301). 8 NOVEMBER 1618. — Is geUsen eenen brief van den kerckenraet van Vtrecht, ende gesonden met Herman Wernarts, Ouderlingh van deselue kercke, die daer toe diende, om te versoecken, in haren vuijtersten noot, met eene Predicatie geholpen te worden. Aensiende den groeten noot, soo is hen vergunt voor eenen Sondach, ende niet langer D. Rudolphus Petri, met belofte van hem maendach toecomende te laten wederom comen. (Protoc. IV, fol. 301). 9

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 131

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's