GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 132

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 132

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE P. {Hiervoren aangehaald op hlz, 49, 50, 52, en 61.)

Extracten uit de Protocollen van den Amsterdamschen kerkeraad, betreffende zijne bemoeiingen met de HoUandsche vergaderingen van correspondentie.

3 APRIL 1612. — De Broederen extraordinarie vergadert synde, hebben goetgeuonden AIBO de Synodale vergaderingen nu langen tyt hebben opgeschort geweest, tot groot nadeel der kercken, Datmen sal int particulier eenige predicanten besehryuen alhier t' Amsterdam, om in communicatie te leggen, op wat wyse men de schade der kercken sal mogen repareren, end meerder quaet ontmoeten. Doch also Die van Haerlem (synde aengesproken) swaricheyt hadden gemaect in sulck een vergaderinge, So is goet gevonden datmen haer sal soeken t'induceren, Datsy haer mette andere kercken willen conformeren, twelck sal doen D. Bolandus, end ingevalle sy niet konden beweecht worden, so sal men euenwel met de sake voort vaeren Tot dese sake sal men besehryuen een wt elcke Classis tegen Dingsdage acht Dagen toecomende. (Protoc. IV, fol. 6). 17 MEI 1612. — Daer is gelesen een brief vanden Claesse [sw] van Enckhuysen darinne sy verelaren goet end raetsaem, t'geene alhier t'Amsterdam den 8 May is goetgeuonden, nopende de gemeene swaricheden der kercken, versoekende mitsdien. Dat onse kercke dese sake wil op den classe brengen, twelck also is aengenomen om te doen. (Protoc. IV, fol. 12). 28 AUG. 1614. — Is gesproken van het houden van eenige vergaderinge inde welcke men van eenige noodige kercklycke saecken soude mogen spreken, ende is gansch noodig geacht datmen etrstdaechs eene soodanige vergaderinge aenstelle, ende tot dieen eynde syn vecordineert om te reysen soo na Suijt als noorthollant, ende dese saecke met eenige vertroude broederen te communiceren D° Jacobus Rolandi: ende Triglandius, om den broederen te vermanen dat sy eenige wt den midden van haer willen deputeren omme tegen maendach ouer acht dagen hier te verschijnen ende in de vreese des heeren van eenige saecken, die de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 132

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's