Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Mozaïsch en Romeinsch recht : eene vergelijkende rechtsstudie - pagina 9

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Mozaïsch en Romeinsch recht : eene vergelijkende rechtsstudie - pagina 9

Rede, gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

HOOGEERZAME HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING, HOOGACHTBARE

HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL,

HOOGGELEERDE HEEREN HOOGLEERAREN. HOOGGELEERDE HEER REGENT VAN HET HOSPITIUM, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN DE WETENSCHAP, WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES WOORDS, WELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE HERWAARTS OPKWAAMT OM DEZE PLECHTIGHEID

MET

UWE

TEGENWOORDIGHEID

TE VER-

EEREN, Z E E R GEACHTE

TOEHOORDERS!

Als God zult gij wezen, — dus spelde de slang hare Paradijs, belofte '). Maar de mensch, die dit geloofde, werd den duivelen meer dan aan God gelijk. Vrijheid, gelijkheid, broederschap, zoo klonk de zegekreet der Fransche revolutie ^). Doch ziet, hoe de volkeren, welke dit spoor betraden, voor de vrijheid eene beurtwissehng tusschen anarchie en caesarisme oogstten ^); met het wegslaan van velerlei maatschap1) Over deze Paradijsbelofte en dit „Evangelie der hel" sprak Groen van Prinsterer o. a. Nederlandsclie Gedachten (2de serie), dl. V, bl. 54 en volg.; bl. 76. (Zonder nadere vermelding wordt van de Ned. Gedachten steeds bedoeld de hier aangehaalde en meest bekende serie, welke van 18 Aug. 1869 tot 29 April 1876 loopt. ^) Niet ongaarne, en met meer dan ééne bedoeling, haalde Groen ter kenteekening van den aard der Fransche revolutie deze uitspraak van Chantepie de la Saussaye aan: „De Revolutie is de geest van verwerping van elk gezag (2 Thess. 2 : 4), in de Fransche revolutie voor 't eerst als een heerschend beginsel in de wereldgeschiedenis openbaar." Zoo toch bevestigde de la Saussaye wat Groen reeds in 1830 had gezegd, toen hij den strijd onzer dagen een religiekrijg genoemd had. ^} In zijne inaugureele oratie: iJe Wetenschap der Gerechtigheid, h\. i^scheisie

1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 oktober 1890

Rectorale redes | 100 Pagina's

Mozaïsch en Romeinsch recht : eene vergelijkende rechtsstudie - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 oktober 1890

Rectorale redes | 100 Pagina's

PDF Bekijken