GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 92

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 92

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

86 Op een bestaan van twintig jaar mag de Universiteit heden terugzien. En let ik op de vele ervaringen in dat tijdvak verkregen, dan treft mij niet het minst hoe het verleden de beteekenis van den grondslag onzer Stichting in helder Hcht heeft gesteld, en God is te danken, dat Hij de overleggingen en inzichten aldus heeft willen richten, om dat fundament te kiezen voor den bouw. Wie de geboorte der Universiteit van nabij mocht aanschouwen, herinnert zich hoe toen velerlei bedenking tegen de basis geopperd werd, en bepaaldelijk uitgesproken, dat het terrein breeder had moeten zijn afgepaald, waardoor medewerking van Christenen in ruimer kring kon verkregen zijn. Evenwel is daarna uit de rijen van wie toen heetten mee te willen werken om tegenover de wetenschap des ongeloofs eene Christelijke wetenschap te stellen, hoezeer de behoefte daaraan stellig niet is verminderd, maar wel dringender geworden, van eenig ernstig pogen tot dusver niets des noemens waard gebleken, en kan dan ook nu veilig worden gezegd, dat algemeener formuleering een beslist verzet in kracht niet gesterkt, stellig hopeloos verzwakt zou hebben. Ook is in dit opzicht, mede voor de toekomst, zoo leerrijk een geschrift, dat ten vorigen jare verscheen, en waarop ik meen te moeten wijzen, zij het ook niet anders dan met de geheel zakelijke soberheid, waartoe meer dan ééne reden maant. De Commissie van Enquête, benoemd in de algemeene vergadering der Vereeniging in het jaar 1895, was tot de eenparige conclusie gekomen, dat op het standpunt van Prof. Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, nader toegeUcht in zijn geschrift: De aanval op Seinpost en mijn antwoord, de Gereformeerde beginselen naar den eisch van art. 2 der Statuten als grondslag van zijn onderwijs niet tot hun recht komen; met welke conclusie de in het volgende jaar te Leeuwarden gehouden vergadering zich vereenigde, waarna de Heer D E SAVORNIN LOHMAN, overeenkomstig het reeds een jaar te voren door hem meegedeeld besluit, zijn eervol ontslag als Hoogleeraar heeft gevraagd. Afwijking van den grondslag der Vereeniging laat zich natuurlijk moeielijk op zulk eene wijze denken, dat niemand meer één oogenblik aarzelt over de onvereenigbaarheid van stand-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's