GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 89

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 89

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

83 Aan den nieuwen Hoogleeraar is opgedragen het onderwijs in de ambtelijke vakken en de geschiedenis der bijzondere Openbaring; zoomede tijdelijk dat in de Encyclopaedic der Godgeleerdheid en in 'de Vaderlandsche kerkgeschiedenis. In verband daarmede is de Hoogleeraar A. KUYPER tijdelijk ontheven van het onderwijs in de Encyclopaedic der Godgeleerdheid, en de Hoogleeraar RUTGERS van dat in de Vaderlandsche kerkgeschiedenis; terwijl, in plaats daarvan, de tijdelijke waarneming van het onderwijs in de uitlegging van het Nieuwe Testament met de daaraan verbonden hulpvakken, die aan den Hoogleeraar GEESINK blijft toevertrouwd, mede is opgedragen aan den Hoogleeraar A. KUYPER, en aan den Hoogleeraar RUTGERS tijdelijk is opgedragen bij de uitlegging van het Oude Testament ook de daaraan verbonden hulpvakken meer bijzonder voor zijne rekening te nemen, en aan de propaedeutici eenige leiding te geven bij de studie van de Hebreeuwsche Antiquiteiten. W a s het eene gelukkige ure, toen de Senaat door het optreden van den nieuwen Hoogleeraar welkome aanwinst ontving, — zoo zij bij voortduring den Heere gebeden, dat het Hem behagen moge de mannen te verwekken en te doen uitkomen, in staat eenen leerstoel te vervullen. Overbodig toch mag ik achten bij het Curatorium, aan welk College de dank toekomt voor zijn' arbeid ook in het afgeloopen jaar, er op aan te dringen, daartoe stappen te doen. Zelfs kon dit verkeerde gedachte wekken. Ja, doen verflauwen in het veeleer steeds te prikkelen besef, dat ook in dezen 's Heeren gunste alleen bereiden kan wat onze Hoogeschool behoeft. Het aantal studenten, door mij in den loop des jaars gerecenseerd, bedraagt 115, waarvan 70 zijn ingeschreven voor de theologische studiën; 21 voor de Htterarische; 20 voor de juridische; 3 voor de studie van theologie en letteren; en 1 voor die van theologie en rechtswetenschap. Voorts werden in den nieuwen cursus door mij ingeschreven 11 studenten, waarvan 6 voor de theologische, en 5 voor de juridische Faculteit. T w e e hunner uit Zuid-Afrika, met dispensatie van art. 16 van het Reglement der School. Het aantal studenten kan alzoo, in rekening gebracht die in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 89

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's