GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

19 resultaten
Filteren
van 2
E. VISSER
Overheid en Verkeer.

Overheid en Verkeer.

(Slot.) In het slot vau het voi'ige artikel werd er op gewezen, hoe de Minister van Waterstaat dikwijls beschikt over concessie-aanvragen van autobus-ondernemers, in afwijking van de adviezen, door 'den Raad van State gegeven en hoe hierdoor, en mede door het feit ...

14 december 1928
De Reformatie
E. VISSER
865 woorden
Overheid en Verkeer.

Overheid en Verkeer.

I. Do Jlinister van Waterstaat heeft zeker geen giemali. kelijke taak gevonden in het regelen der verkecrsbelangen, sinds de autobus op het tooueel verscheen.Stormenderhand heeft dit voertuig de haïtsn der Nederlanders gewonnen en niet alleen de welgedane Di ...

6 december 1928
De Reformatie
E. VISSER
853 woorden
Het communisme.

Het communisme.

Steeds meer blijkt, dat er met de communisten niet te praten valt. Ondanks verdragen en vriendschapsbetuigingen beginnen de heeren uit Moscbu, zoodra zij ergens vasten voet aan wal hebben gezet, met hun agitatie en samenzweringen en vormen op deze wijze een gevaar voor elke staatkundige en maatsc ...

29 juni 1928
De Reformatie
E. VISSER
578 woorden
Een betrouwbaar leger.

Een betrouwbaar leger.

Op het jongste co-ngres der S. D. A. P'. is lang en breed gesproken over'de vraag wat deze partij zal doen indien de mobilisatie wordt gelast.Dit is opzichzelt reeds een opmerkenswaard verschijnsel.Daar is nu een groote partij, die een vierde gedeelte van ons volk omvat. Deze partij ...

20 april 1928
De Reformatie
E. VISSER
764 woorden
De Werkloosheid.

De Werkloosheid.

De Werklooslieid. De werkloosheid blijft in ons maatschappelijk leven nóg steeds een. ernstig verschijnsel.Steeds meer blijkt dat de omvangrijke werkloosheid waaronder wij nu reeds jaren zuchten, niet maar een tijdelijk crisisverschijhsel is van een door de oorlogsgevolgen ontwricht econom ...

3 februari 1928
De Reformatie
E. VISSER
876 woorden
De politieke toestand.

De politieke toestand.

Indien het jaarlijks terugkeerend debat dat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de begrooting gevoerd wordt, een 'betrouwbaren barometer voor den politieleen toestand genoemd mag worden, dan zijn de velden der politieke activiteit gehuld in een 'natten en kouden mist en is het eenig goede dat ...

18 november 1927
De Reformatie
E. VISSER
812 woorden
De weelde

De weelde

Geruimen tijd geleden werd er in deze rubriek o> p gewezen, dat een der voorwaarden voor economische O'pleving is het zich onthouden van weeldeuitgaven.Een vriendelijk en hoog geacht briefsohrijver uit Indië vestigt er mijn' aandacht op, dat men het ook wel eens anders hoort. Zeer dikwi ...

17 juni 1927
De Reformatie
E. VISSER
1158 woorden
De Geref. Studentenbeweging.

De Geref. Studentenbeweging.

I. Onder de Geref. studenten is een beweging gaande, die om haar p'rincipiëele beteekenis O'us aller aandacht vraagt.Wat 'die beweging bedoelt wordt duidelijk uit onderstaand bericht, dat we uit „Fraternitas" letterlijk overnemen: Het Studentencorps F ...

15 april 1927
De Reformatie
K. S.
E. VISSER
1695 woorden
Onze handelspolitiek.

Onze handelspolitiek.

Feitelijk kunnen we over onze handelspolitiek ort zijn, indien te-nminste het gebrek aan 'alle nitiatief en actie op dit terrein met den wijdschen aam» van politiek genoemd mag worden.Na wat we 'een. paar weken geleden over onze ee-nings-politiek geschreven hebben, zouden we hie-r unnen ze ...

15 april 1927
De Reformatie
E. VISSER
643 woorden
Onze leeningspolitiek.

Onze leeningspolitiek.

Onlangs heeft de Kamer van Koophandel te Amsterdam de - vraag besproken of het gewenscht is om bij het leenen van geld aan het buitenland, voorwaarden te stellen ten behoeve van onze industrie.Een zeer belangrijke vraag, al moet er direct aan toegevoegd worden, dat deze ziaak' zeer laat te ...

25 maart 1927
De Reformatie
E. VISSER
1128 woorden
van 2