GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Darbisme met dominees.

Daar is soms een kerkbegrip, dat ik niet beter kan omschrijven dan Darbisme mèt dominees. De kerk wordt daarbij beschouwd als een kring van gelijkdenkende zielen. Maar niet als de planting van Boven, maar niet als Christus' gelouterde menschheid, maarniet als een herboren volk.

Met die beschouwing kan men niet met vuur en hartstocht voor haar strijden. De kerk wordt dan — naar het teekenachtig woord van wijlen Ds J. C. Sikkel: Een zaakje met een zakje!

Christus, onze Koning, heeft echter de kerk in het strijdperk geplaatst. Hij heeft tot haar gezegd: Onderwijst de volken!

Met minder is de Christus Gods niet tevreden. Is uw kerkje vól? Is uw zaaltje bezet? Prachtig! Maar zijt ge er tevreden mee? Ujw Meester niet! Hij vraagt: Is Nederland een christelijk land?

Kwelt een rechtvaardige Lot hier zijn ziel of kwellen de goddeloozen hier hun ziel, zuchtend: Fijn! Fijn! Fijn!

Als Christus tot ons komt om Zijn kroon en ons vraagt wat wij gemaakt hebben van Zijn opdracht, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij dan zeggen: Nederland is voor het heidendom van Marx, Lenin of Rosenberg, maar hierhebtU mijnzaaltje lieere ?

Toen wij voor twee jaren oproer hadden in Amsterdam en de menschen hun kanapee op straat wierpen om daarmede de crisis op te lossen, heb ik vaak naar de groote woonkazernes opgekeken. Ik voelde het zoo: Die menschen zijn in afzienbaren tijd geestelijk-dakloos.

En wie zal ze dan hebben? Dat zal er van afhangen wie geloovig zal zijn! De kinderen dezer wereld aan het woord van hun meester: De koninkrijken der wereld zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wien ik wil. O f de kinderen des koninkrijks aan het Woord van den gezegenden Heere: Mij is gegeven alle macht in den hemel en op de aarde.

Wij hebben toch wel oog voor de tijden, waarin wij leven? In tijd van vrede is het voldoende dat een enkele veldwachter zijn ronde kuiert en dan rookt zijn pijp nog meer dan zijn karabijn! Een aardige tijd. Maar 't behaagt God u en mij in een anderen tijd te doen leven. Een merkwaardige tijd! Twéé dingen gaan tegelijkertijd branden in die menschheid: het brandend verlangen naar heiligheid in de Gemeente des Heeren en het hellevuur van den opstand tegen God in de wereld.

Nu zoekt dat verlangen naar heiligheid nog veelszins ongebaande wegen, verboden wegen. Men heeft daar methodes voor en men maakt daar wat van. Menschen met stralenkransjes, met een altijddurenden ghmlach op de lippen, groepen, kringen, fracties. Maar men heeft niet voldoende oog voor het groote werk Gods. God heeft in de onuitsprekelijke gave van Zijn Zoon j.ets gróóters op het oog dan dat er zoo hier en daar een heilige man of een reine vrouw op de wereld zou wezen. Het gaat, zooals de Brief aan de Colossenzen zoo machtig en breed behandelt, om de heiliging van de gansche menschheid, ja zelfs om de heiliging van den ganschen kosmos! Alles moet weer verzoen d, alles weer in de zuivere verhouding teruggebracht worden.

O, het moet u maar gegrépen hebben, gij moet er van God voor gegrépen zijn, dan laat het u niet meer los, kan komt gij in één trillende beweging van verterend verlangen! Door genade opgenomen in die machtige beweging der dingen naar Christus heen, zijn wij geen stof dat meedwarrelt, maar elementen die van God hun plaats hebben in die hemelsche activiteit. Dan begrijpt gij Gods doen in onze dagen. Dan ziet gij hoe Christus vuur op de aarde werpt!

Zie wij hadden zoo ons wereldplan. Ieder z'n broodje, een belegen broodje! De ergste losbandigheid bedwongen door wetten en vereenigingen. Nette menschen! Een welvarende wereld! En in die wereld ook een paviljoen voor het Christendom. Ja, geen muziek onder kerktijd, wat wilt ge nog meer? En dan bij onzen dood, bij Christus' wederkomst, zouden de menschen uiteengaan: Vaarwel, IK ga naar den hemel, gaat u maar naar , .. die andere plaats. (W, ant het gold niet als beschaafd die andere plaats bjj name te noemen!).

Maar nu zegt onze heerlijke Koning, dat Hij dat gedoe van ons niet meer wil! En dat Hij dat halve van de menschen in de wereld niet meer wil! De wereld zal moeten kiezen vóór Hem of tégen Hem. Voor of tegen Hém, buiten Wien geen religie of beschaving of ontwikkeling mogelijk is!

Als gij maar waarlijk gelooft, dat God alle dingen beweegt naar den Christus heen^ komt dan uit uw kerken en uit uw zaaltjes en arbeidt onder uw volk!

Strijdt er voor dat het gansche volksleven weer

worde opgenomen in het Verbond!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 1936

De Reformatie | 8 Pagina's