GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Wonder en raadsel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wonder en raadsel

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dr J. Ridderbos (Geref. Wkbl.) acht hetgeen in „Den Haag" gebeurd is in zooverre een wonder, dat het goed was, en „in beginsel een daad des geloofs". „Het geloof echter is nooit iets anders dan het wonderwerk Gods".

Zeker. Dit laatste zinnetje is de taal van de kerk van alle eeuwen. Maar dat eerste is puur de taal van 1944. In het geloof (zijns inziens) heeft dr J. Ridderbos — om maar niet meer namen te noemen — zijn collega Greijdanus helpen schorsen wegens valsche leer en ergerlijke zonde, den preekstoel aan hém en een eandidaat en vele anderen ontzegd, ds D. v. Dijk laten wegsturen van een synode, en zoo heel wat meer. In het geloof, zegt hij. Geloof beteekent: toestenunen dat al wat in de Schrift staat, waarachtig is. En toen dus de zes precies hetzelfde beweerden als datgene wat Greijdanus had verworpen, doch Ridderbos had gepredikt, toen moest dr Ridderbos zeggen: dat is nog altijd als in 1944 geloof. Ik zou het óók zeggen, als ik al die mooie zinnetjes In Gods Woord vinden kon. Maar dat kan ik niet. Ik lees daar het tegendeel in. Dat hij dus zegt: die zes en de synode deden het in geloof, vind ik goed orthodox-synodaal. Alleen maar: deze auteur moest nu niet zeggen: we kwamen „weer tot elkander". Want dat is niet juist. Die zes kwamen alleen tot de synode. Zij leerden ineens wat die leert, en wat ik verwerp.

En dus moet dr Ridderbos in het geloof tot mij zeggen: ketter. Eu nóg eens in het geloof wegdoen Greijdanus. En wijl geloof getuigen moet, dat nog eens duidelijk zeggen.

Dan toch ware het meteen afgeloopen met zijn tobberijen over het „raadsel", dat er niet meer menschen van ons zich laten overhevelen. Een raadsel? Wel de overgroote meerderheid neemt die formules van die zes NIET aan als Gods Woord. Noch uw kerkrecht, tlians ook het hunne. En ze ziet, dat U niet verandert. Maar nog altijd geloovig verzekert: ik had in 1944 gelijk, door mij heeft God publiek gesproken.

Verdei: u moest nu maar niet meer klagen over absolutisme en sectarisme — bij ons. Hebben wij u geschorst? Of u ons?

Conclusie: uw „wonder" zie ik niet, en uw „raadsel" kwelt mij niet.

Ik ken wel een ander raadsel. U verzekert: in het geloof hebben we 't allemaal gedaan in '44 en bevestigd in '46 en '50. Ook de zes moesten eerst onder de enge poort der vervangingsformule (r= '46!) door.

Maar wil ik u eens 'n klein tipje van den sluier over de vrijgemaakten, die u voor een „raadsel" plaatsen, optillen? Het is deze: u verzekert: we deden het door het geloof. Maar ons volk hoort OP DIT PUBLIEKE PUNT uw geloofsTAAL niet. Het hoort openlijk de gebroeders Bos verklaren, dat uw openbare gehandhaafde geloofstaal van '44 door ben niet als geloofstaal wordt erkend. Noch verstaan. Toch neemt u ze op, hoewel ze in uw geloofstaal U publiek verloochenen. Het hoort uw collega Grosheide publiek anno 1950 verzekeren, dat Greijdanus in den hemel Is; en dat klopt niet met Grosheide's „geloofstaal" van '44, die hij toch gehandhaafd heeft. Want Greijdanus bleef in zijn (beweerde) zonde. Ons volk ziet u zich verwonderen dat er niet meer van ons naar U komen? Wel, het wou u zoo graag weer eens hooren bidden: o Heere, bevrijd ons van alle menschen, die wij hebben bevonden en verklaard (!!) een pest te zijn. Zeg nu eens hardop, dat u allen, die in '44 dachten en deden als toen nog steeds een pest zijn voor de kerk. Dan hóórt ons volk de subjectieve taal van uw geloof, dat uw geloof van '44 Scliriftgeloof is. En ons voUc zal op DIT punt u daarin weerspreken. Maar voor 't oogenblik beleeft het, dat menschen, die hardop zeiden nog te denken en te willen als in 1944, pas in de synodale wacht zijn gesleept b.v. tn Zuidlaren, en in Zwolle. Als u dat weet, is dit „raadsel" opgehouden u voor niets te vermoeien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 mei 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Wonder en raadsel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 mei 1950

De Reformatie | 8 Pagina's