GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1950-05-20
De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

(¥1) Daarom, wat tot nu toe theoretisch gefundeerd geweest is, krijgt thans zijn practische toespitsing.Het zou ons te ver voeren hier een uitvoerige teekening te geven van Kuyper's opvattingen over de verhouding van Kerk én Staat. Wij willen hier alleen aan ...

20 mei 1950
De Reformatie
R. H. BREMMER
2355 woorden
De kerk in de waarheid geheiligd

De kerk in de waarheid geheiligd

(II) Vonden wij de vorige week in vers 18 de drangreden tot het gebed van onzen Heere Christus om de heiliging Zijner apostelen in de waarheid, thans willen wij ons door vers 17 laten zeggen, wat dat gebedinhoudt.„Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waa ...

20 mei 1950
De Reformatie
J. GROEN
1591 woorden
VERHEERLIJKING VAN DE VRIJMAKING?

VERHEERLIJKING VAN DE VRIJMAKING?

(I) Onlangs kreeg ik ongevraagd inzage van een correspondentie, die mij niet rechtstreeks aanging, doch me als kerklid wel interesseerde. Omdat ik vermoedde, dat ook anderen wel eens gaarne hun gedachten zouden laten gaan over de in bedoelde correspondentie aangera ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
1711 woorden
Ware of valsche synagoge

Ware of valsche synagoge

Heel wat menschen worden kwaad, als ge tot hen zegt: uw kerk is een valsche kerk. Of: ze is een synagoge. Ze meenen, dat daarmee een zeer hard oordeel geveld is over de personen der als „valsch" betitelde vergadering.Misschien zouden die menschen niet kwaad worden, als hun tegensprekers ve ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
775 woorden
Wonder en raadsel

Wonder en raadsel

Dr J. Ridderbos (Geref. Wkbl.) acht hetgeen in „Den Haag" gebeurd is in zooverre een wonder, dat het goed was, en „in beginsel een daad des geloofs". „Het geloof echter is nooit iets anders dan het wonderwerk Gods".Zeker. Dit laatste zinnetje is de taal van de kerk van alle eeuwen. Maar da ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
661 woorden
„Bewerken”

„Bewerken”

Onlangs sprak ik over dr v. Niftrik, en merkte op, dat een citaat van dr v. N. door dr J. Ridderbos zóó was , , bewerkt", dat het hem steunde. Dr R. vraagt me nu, waar en hoe dat gebeurd is.Op het „hoe" kan ik alleen antwoorden, als ik de paperassen opscharrel. Die moeite wil ik wel nemen, ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
165 woorden
Polemiek van een gelijkgeschakelde

Polemiek van een gelijkgeschakelde

Dr J. Hoek beweert, dat er één blad Is „ia mijn kring" dat zich niet heeft laten gelijkschakelen. Maar dat blad staat onder synodocratische leiding, en is dus niet 'n blad „uit mijn kring". En verder: die bladen, die wel „uit mijn kring" zijn, zijn geen van alle gelijkgeschakeld; dr Hoek moest ee ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
1203 woorden
Ouders, uw kinderen!

Ouders, uw kinderen!

Vanouds werd het als onbehoorlijk beschouwd om. een schuldenlast, waarvoor men in de eerste plaats zelf aanspralcelijk was, af te wentelen op het nageslacht. Als het even kon trachtte men de toekomst van zijn kinderen zoo onbewolkt mogelijk te doen zijn. Wat de ouders daarvoor konden doen deden z ...

20 mei 1950
De Reformatie
D. J. BUWALDA
1233 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Zingt den Heere!Het zou de moeite loonen, eens te tellen hoeveel keeren de Heere in Zijn Woord ons opwekt, d.w.z. ons beveelt, Hem te zingen; in het Oude Testament, spetiaal in het Boek der Psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament; Hem te prijzen. Hem te danken.Ons gansche leven mo ...

20 mei 1950
De Reformatie
HUISMAN
793 woorden
Sociale slavernij als vrucht van het revolutionaire vrijheidsbeginsel

Sociale slavernij als vrucht van het revolutionaire vrijheidsbeginsel

(II slot) Het is nu dit libertijnsdie vrijheidsbeginsel, dat zich losgemaakt had van God als den Eenigen Wetgever, die ons in Zijn Woord Zijn wil voor het geheele leven kenbaar maakt, dat in zijn uitwerking in de 19e eeuw de slavernij van den arbeid heeft doen onts ...

20 mei 1950
De Reformatie
P. GROEN
1321 woorden
van 2