GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
1950-05-20
De Reformatie
De kerk in de waarheid geheiligd

De kerk in de waarheid geheiligd

(II) Vonden wij de vorige week in vers 18 de drangreden tot het gebed van onzen Heere Christus om de heiliging Zijner apostelen in de waarheid, thans willen wij ons door vers 17 laten zeggen, wat dat gebedinhoudt.„Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waa ...

20 mei 1950
De Reformatie
J. GROEN
1591 woorden
VERHEERLIJKING VAN DE VRIJMAKING?

VERHEERLIJKING VAN DE VRIJMAKING?

(I) Onlangs kreeg ik ongevraagd inzage van een correspondentie, die mij niet rechtstreeks aanging, doch me als kerklid wel interesseerde. Omdat ik vermoedde, dat ook anderen wel eens gaarne hun gedachten zouden laten gaan over de in bedoelde correspondentie aangera ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
1711 woorden
Wonder en raadsel

Wonder en raadsel

Dr J. Ridderbos (Geref. Wkbl.) acht hetgeen in „Den Haag" gebeurd is in zooverre een wonder, dat het goed was, en „in beginsel een daad des geloofs". „Het geloof echter is nooit iets anders dan het wonderwerk Gods".Zeker. Dit laatste zinnetje is de taal van de kerk van alle eeuwen. Maar da ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
661 woorden
Ware of valsche synagoge

Ware of valsche synagoge

Heel wat menschen worden kwaad, als ge tot hen zegt: uw kerk is een valsche kerk. Of: ze is een synagoge. Ze meenen, dat daarmee een zeer hard oordeel geveld is over de personen der als „valsch" betitelde vergadering.Misschien zouden die menschen niet kwaad worden, als hun tegensprekers ve ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
775 woorden
PSALM 117

PSALM 117

i (vertaling N.B.G.) \ 1 »J Gij alle volken, looft den HEER, J ; gij natiën prijst Hem, geeft Hem eer; } \ zijn goedertierenheid en macht J J waakt over elk, die Hem verwacht, ' 1 en 's HEEREN trouw zal eeuwig staan. } ^ Heft blijde 't „Hallelujah" aan. J{ A. V. B. } i J ...

20 mei 1950
De Reformatie
A. v. B.
52 woorden
Oproep

Oproep

Er wordt gedacht over de mogelijkheid van het organiseeren van een kampweek van 10 tot 15 Juli in de a.s. zomervacantie voor leerlingen van de 4e, 5e en 6e klasse van Gymnasium en Lyceum leden onzer kerken. Ons centrale doel is samen de Schrift te raadplegen over de speciale vragen en moeiUjkhede ...

20 mei 1950
De Reformatie
123 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

Zingt den Heere!Het zou de moeite loonen, eens te tellen hoeveel keeren de Heere in Zijn Woord ons opwekt, d.w.z. ons beveelt, Hem te zingen; in het Oude Testament, spetiaal in het Boek der Psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament; Hem te prijzen. Hem te danken.Ons gansche leven mo ...

20 mei 1950
De Reformatie
HUISMAN
793 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

Blz. 25 LEEUWARDEN. Adres kerkeraad: S. J. Hoorntje, Spoorstraat 40.Blz. 39 HARDENBERG. Adres diaconie: G. J. Lennlps te Radewijk, post Hardenberg.Blz. 57 SOEST. Adr. diaconie: S. Duyst, Hartmanlaan 8.Blz. 62 ANNA-PAULOWNAPOLDER. Adres kerkeraad. J. Bouwers, Meerweg 39, Breez ...

20 mei 1950
De Reformatie
57 woorden
„Bewerken”

„Bewerken”

Onlangs sprak ik over dr v. Niftrik, en merkte op, dat een citaat van dr v. N. door dr J. Ridderbos zóó was , , bewerkt", dat het hem steunde. Dr R. vraagt me nu, waar en hoe dat gebeurd is.Op het „hoe" kan ik alleen antwoorden, als ik de paperassen opscharrel. Die moeite wil ik wel nemen, ...

20 mei 1950
De Reformatie
K. S.
165 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Als ik nogal eenige aandacht gaf aan het boek: de Geest over de wateren, dan is het, omdat wij daarin ontmoeten de gevaarlijkste vijandin van de kerk des Heeren, en daardoor voor gansch het leven, de my­stiek. Hier spreekt de verleiding des satans het sterkst. En ...

20 mei 1950
De Reformatie
MARNIX
1943 woorden
van 2