GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hoorwegen.

Verbanning van de klassieke talen.

Terecht heeft het opzien gebaard, dat in Noorwegen de Grieksche en Latijnsche talen aan de hoogescholen niet meer onderwezen worden. Deze paedagogische revolutie geldt alleen voor Noorwegen, niet voor Zweden. De meer conservatieve richting die men in Zweden volgt) maakt zulken maatregel in Zweden ondenkbaar. De Noorweegsche Storthing (rijksdag) besloot in een harer laatste zittingen, dat de Latijnsche en Grieksche taal uit de hoogescholen verbannen moesten worden, tegelijk bevelende, dat men zich meer moest gaan toeleggen op de bestudeering van de moderne talen. Dit besluit heeft de koning gesanctionneerd. Om het te kunnen verstaan, hoe zulk eene wet mogelijk werd, moet men weten, dat kleine boerenonderwijzers der volksschool de meerderheid in den Rijksdag vormen en daardoor ook den grootsten invloed uitoefenen op de regeering des lands. Op het gebied der school zoekt deze meerderheid de verschillende graden van ontwikkeling uit te wisschen, terwijl ook het doel, dat de volksschool najaagt, veel hooger geplaatst wordt, als de armoede des volks en de verstrooide bevolking des lands veroorlooft. Wanneer het nu nog gelukt om de hoogescholen naar beneden te trekken, dan ontstaat daardoor zekere gelijkheid in het weten. Op deze manier verdedigt men, althans van liberale zijde, de verbanning der klassieke letteren uit het hooger onderwijs. De liberalisten van Noorwegen zien het zeer wel in, dat de studie van de klassieke letteren het liberalisme, dat thans in Noorwegen den boventoon voert, in den weg staat.

Men brengt naar aanleiding van deze verandering in Noorwegen in herinnering, welk antwoord Luther indertijd gaf op de vraag: sWat geeft het voor nuttigheid de Grieksche, Latijnsche en Hebreeuwsche taal te leeren ? " s Al was er geen ander nut aan deze talen, dan zou ons dit terecht verhengen, dat er zulk eene edele, fijne gave Gods is, waarmede ons Duitschers God bijna boven alle landen opwekt en begenadigt. Men ziet het niet dikwijls, dat de duivel ze heeft laten opkomen door de hoogescholen en kloosters, ja ze hebben altijd op het hoogst daartegen gewoed en ze woeden nog daartegen. De duivel rook het gebraad wel; waar die talen te voorschijn kwamen, moest zijn rijk een gat krijgen, dat hij niet gemakkelijk meer kon toestoppen .... Zoo lief ons nu het Evangelie is, laat ons even krachtig aan de oude talen vasthouden ; want God heeft zijne Schriit niet te vergeefs in twee talen laten schrijven, het oude Testament in 't Hebreeuwsch, het nieuwe in het Grieksch.... Laat het ons gezegd zijn, dat wij het Evangelie niet goed kunnen behouden zonder de talen; de talen zijn de scheeden, waarin het mes des' geestes steekt. Zij zijn de kast, waarin men het kleinood draagt Ja, waar wij er toe komen, dat wij de talen laten varen, zoo zullen wij niet alleen het Evangelie verliezen, maar moeten wij ook eindelijk daartoe komen, dat wij noch goed Latijn noch Duitsch zullen kunnen schrijven."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's