GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

In de Fransche Kamer van afgevaardigden werd dezer dagen de vraag gesteld, of de Staat tractementen zou uitbetalen voor geestelijken die in de gevangenissen arbeiden. De meerderheid gaf hierop een gunstig antwoord. Toen echter onlangs de vraag aan de orde kwam, of voor de expeditie naar Marokko veldpredikers zouden aangewezen worden, werd hierop door de meerderheid ontkenkend geantwoord, op grond dat de scheiding van kerk en staat dit niet toelaat. Men meende dus dat voor geestelijke hulp aan gevangenen de Staat wèl geld mocht uitgeven, maar dat dit voor soldaten niet mocht.

De regeering van het groothertogdom Saksen verbood het opvoeren van een tooneelstuk van Weiser, waarin de Christus zou voorgesteld worden. Zij, die het tooneelstuk toch wilden opvoeren, vormden onder leiding van den opperburgemeester Schmieder eene vereeniging die in besloten kring het stuk van Wieser zou spelen. De regeering gaf echter te kennen, dat het in hare bedoeling gelegen had ook een private opvoering van het stuk te verbieden. Tegen den burgemeester Schmieder is de regeering ook opgetreden, hem beschuldigende dat hij door zijn doen de regeering tegengewerkt en het gezag aangerand heeft.

Dezer dagenjwerd op een auctie te Leipzig, een brief, dien Luther twee dagen na den rijksdag te Worms schreef aan Keizer Karel V, geveild. Het manuscript werd voor/61.200 verkocht aan den Engelschman Pisrpont Morgan. De brief bevat een verslag van betjj; e«) er ep dtn Rijksdag plaats vond, e«ne verdediging van z^n* stoutmoedige houding en eene herhaling van zijn beroemd geworden verklaring door de woorden: sHet zou mij slecht bekomen, en het zou ook niet recht geoorloofd zijn, het Woord Gods te verloochenen en alzoo mijn klein boek te herroepencc. Daarop schrijft hij de historisch geworden woorden: xiHier sta ik, ik kan niet anders; God helpe mij! Amen \< s.

In Duitschland zijn allerlei sekten aan het werven. De Evangel. Gesellschaft te Stuttgart gaf met het oog hierop een serie vlugschriften in het licht onder den titel van: xBladen tot wederlegging van gevaarlijke dwalingen cc, onder de zinspreuk: «Beproeft de geestena. Tot hiertoe verscheen het volgende viertal: No. x De Nieuwapostolischen, No. 2 De Adventisten, No. 3 De komst van het duizendjarig rijk of de dwaling van den Amerkaan Charles J. Russel, No. 4 De Pinksterbeweging. Deze vlugschriften zijn van acht bladzijden, in populairen'trant geschreven, en geven eene beschrijving van het ontstaan, de leer dier sekten en van de kunstgrepen waarvan zij zich bedienen, terwijl daar tegenover de leer van de Heilige Schrift gesteld wordt.

Men klaagt in Schotland, dat bet noordelijk gedeelte van het land steeds meer wordt ontvolkt. In de laatste tien jaren zijn dalen verlaten en vruchtbare valleien ontvolkt, waar vroeger gehuchten gevonden werden. Het verhuizen naar andere deelen der wereld nam groote afmetingen aan.

In Aberdeen werden door de spoorwegmaatschappijen in acht jaar 18, 134 derde klas landverhuizerskaartjes uitgereikt. In het geheel verlieten 25, 000 inwoners van Noord-Schotland hun vaderland. Als men weet, dat in die streken het volk degelijk is en nog aan de vreeze Gods vast houdt, dan is het voor Schotland een groot verlies, wan.? neer zoovelen het land uitgaan. Een godvreezende boerenstand is de grootste rijkdom van eene natie, en wanneer deze het land gaat verlaten, is dat groote schade voor bet volk ais geheel genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juni 1911

De Heraut | 6 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juni 1911

De Heraut | 6 Pagina's