GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
Reguliere Editie
1911-06-04
„De Trooster, Dien ik u zenden zal”.

„De Trooster, Dien ik u zenden zal”.

[PINKSTEREN I9II.] Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, dien ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Joh. 15 : 26. Oader onze drie groote Christelijke ...

4 juni 1911
De Heraut
HOOGENBIRK.
4255 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UtlT in 't. gebouw van het Duitsclie Glixistel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Burnfoot A ...

4 juni 1911
De Heraut
41 woorden
Hij is zeer verheven!

Hij is zeer verheven!

Bij J. H. KOK te KAMPEN, verscheen heden: HijiszeerYurlieYen!LEERREDE VANDr. J. €. OE MODRAls 43 nummer van: Menigeriei GenadeWekelijksche Leerredenenonder redactie van -: Dr. P. A. E. SILLEVIS SMITTeiiDr. B. WIELENGien ...

4 juni 1911
De Heraut
63 woorden
Vragenboekje op de Kieswet

Vragenboekje op de Kieswet

R. €. WERTFEIJCii, ¥ragenboel[je op de Kieswetten dienste der Kiexers: met volle dlgre op ff ave van districten, tabellen, enz.— 4e IBMUM —bevattende de wijgigingen in 1900 aangebracht, de staten, tabellen, enz.Fpijs t O.SB, S5 Ex. t 8.—Amsterdam.W ...

4 juni 1911
De Heraut
41 woorden
De Algemeene Vergadering

De Algemeene Vergadering

Nederlandsche Vereeniging van Vrienden der Waarheid.De AlgemeeneVergaderingzal, D. V. gehouden worden op Woensdag 31 Mei e.k, des namiddags te 2 uur in de Kerkeraadskamer der Gereformeerde Kerk te Amsterdam, Kerkstraat 109, Namens het Bestuur: Dr. F. L. RUTGERS, Voorzi ...

4 juni 1911
De Heraut
43 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika

NederlandsGhe Bank voor Zuid-Afrika, gevestigd te Amsterdam, Keizersgracht 389, Ktikantoor te I^ondon, 2. Great Winchesterstreet E. G. Hoofdagentschap te PRETORIA. Agentscbappen te KAAPSTAD, BLOEMFOSTEIN, J0HA1IKESBUB6, FOTCHEFSTBOOn. VITBANK en PBEIIEB ffllNE.CORRESPONDENTEN op all ...

4 juni 1911
De Heraut
101 woorden
Lezers van Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers van Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Dag-Lezers vanen Weekbladenlai DBSpoorwegwageoswerpt Uwe Couranten, na ze gelezen te hebben, in de bussen voor de Ziekenhuizen op de Perrons van de Spoorwegstations aanwezig; daarmede verricht gij een nuttig werk.Laat ze vooral niet in den wagen liaaen. ...

4 juni 1911
De Heraut
38 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

iLElTENSVISBZEKEIIINOlde Nederlanden m i845BRAND - - VERZEKERINGDEN HAAG (vroeger Zutphen) Directie HENNYINBRAAKKAPITAAL...... f 4.000.000.0O RESERVEFONDS ruim . - 1.429.000.00 iWERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. ...

4 juni 1911
De Heraut
21 woorden
SIMOONS & Co.

SIMOONS & Co.

I N1AIOOM8 éD €o. \f Ü^I^JCR-^k^K 11. - .A.]M: STEM> .A.]!M[.f Uitvoering van OMDJEMS in GELDBELEGOINGS- ^ 9 WAABBEN. § ...

4 juni 1911
De Heraut
23 woorden
ALGEMEEN-ZUID-HOLLANDSCH

ALGEMEEN-ZUID-HOLLANDSCH

, r"r'> '> r7irtATapni'=^iir-rt!tfflffIlnr*Hin'< f-t> ri-? '"r • -, TILQEMEEN-ZUID-HOLLnNOSCH-HüvaamBHTïE'^§^k liê«_Kantoor: DUNNE BIERKADE. 31—s Filialen te ROTTERDAM en ZUTPHEN. s— Belast zich met de plaatsing van Advertentiën in alle BINNEN ...

4 juni 1911
De Heraut
71 woorden
van 6