Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd

Gestroomlijnd?

Dezer dagen zag ik een afbeelding van het eerste Duitsche spoorlijntje, dat een eeuw geleden in gebruik werd genomen tusschen Berlijn en Potsdam. Grappig was het dat locomotiefje te zien hobbelen, precies een fluitketel. Kom daar nu eens om in onzen tijd van geslroomlijnde wagens! Kinderen van ónzen lijd willen ook wij wezen, daarom gaan er stemmen op om onze jeugdbeweging en onze evangelisatie te stroomlijnen. Onze actie, zeggen vurige jonge menschen, gelijkt veel op zoo'n ouden fluitketel van een locomotief! Dat kon misschien volstaan in vroeger dagen, maar dat is in onze moderne tijden belachelijk en ondoelmatig, leve de stroomlijn! Wacht eens even! Die gereformeende stroomlijn van 1938 is altijd de stroomlijn van do wereld-1928. Dat is het tragische van zulke goedbedoelde pogingen. Wij halen citaten van Kloos aan, als niemand, behalve een examen-leerlinge (want onze examens zijn niet gestroomlijnd!) hem meer leest. Ik geloof, dat onze roeping wat grootscher is dan deze ondernemende broeders die zien. Ik geloof, dat , het ónze roeping is den toon aan te geven en niet om schaduwgangers te zijn van de kinderen der menschen. En J; óón aangeven, dat eischt wat meer spanning v^i het geloof dan achter den lijd aan te loopen. Christen, durf uzelf zijn, omdat gij des Heeren zijt! Zoo beteekent gj] veel meer voor de wereld dan daarin dat gij haar afgedragen jasjes draagt. O, ik heb Gods volk veel te lief dan dat ik het zou willen zien als dé ou-kleer van de wereld! Vertel mij nu eens, mijn broeder, wat hebben wij met onze vergaderingen met attracties nu eigenlijk bereikt? Dat zou ik graag van u willen weten! Wat heeft al dte peper en mosterd, over ons publieke leven uitgestrooid, uitgewerkt? Wat werkt de stToom van folders etc. nu uit: gevulde papiermanden en een leege actie veelszins! O, ik gooi geen isteen naar de mienschen, die al hun krachten inspannen om daarin verbetering, te brengen. Ik heb ze duizendmaal liever dan die welgedane, zelfgenoegzame menschen, die in hun fauteuil liggen. Maar ik wilde ze zoo' graag voor onontkoomb're teleurstellingen bewaren. Niet in de navolging van methoden, die al met de gele kleur der veroudering op hun kaken rondloopen, ligt de oplossing. Maar de Kerk moet kerk worden, dat wil zeggen: de vergaderden door het Wóórd, de hoorenden naar de stemme des Wóórds. Indien gij van lokmiddelen wilt spreken, daar is geen machtiger lokmiddel dan het Woord des Heeren. Daarmede hebben Galileesche vissdhers een wereld veroverd! Waag het met den Bijbel, dan waagt gij het met 'God! En wie het met God waagt, di© wint! O, neen, broeder, versta mij niet verkeerld. Ik zeg niet: waag het met uw preeken, waag het met uw toespraken, waag het met uw tractaten. Waarlijk, dat zeg ik niet! God heeft in de jaren die wij beleven ook den mond der kanselredenaars, ook de stem van den volksprediker, ook de pen van den schrijver beschaamd! Daarvan ben ik wel diep doordrongen. Maar wij willen niet beschaamd zijn, wij willen mijnheer-over-den-nood-blijven. Daarom grijpen wij naar de stroomlijn. Wij' grijpen naar allerlei hulpmiddelen, die voor ons nieuw zijn en waarvan wij argeloos aannemen dat zij voor de wereld óók nieuw zijn. Dat is het komischtragische van ons doen. Als een boer zijn dogcart inspant, dan is dat wel geen stroomlijn, maar het is pnbetwistbaar stijl. Maar als hij „een hoogen hoed" van een oud-modisch Fordje chauffeert met een gezicht alsof hij up to date is, dan ladh je als je een wreede natuur hebt, maar ben je teeder van gemoed, dan zeg je hem stilletjes: goede vriend, je hebt er geen erg in, maar je slaat zoo een mal figuur. Doch dat is het ergste niet. Het gevaarlijke van allerlei hulpmiddelen is daarin gelegen dat men over het Hoofdmiddel heenglijdt. Men is zich te weinig bewust dat wij het groot© Hoofdmiddel niet recht kunnen hanteeren. 'Men denkt veel te licht over de verantwoordelijke taak het evangelie te brengen aan grooten en kleinen. Wie kan er niet spreken? O, zeker, het is gemakkelijk een cliché voor de zooveelste maal af te draaien, maar het is nooit gemakkelijk het evangelie te brengen. Van Gods kèrk-evangelie, van Gods wèreld-evangehe hebben wij een stichtelijk woord gemaakt ^ God vergeve het ons! Wij maken van Gods Wereldliefde onze humaniteit en van Gods "Verkiezing onze separatie! O, daar heb ik onder geleden m onze veelbewogen jaren, dat onze evangelie-predi- Idng grootendeels langs ons volksleven heengaat. God make ons maar steeds meer verlegen met ONZE evangelie-predlking, met onze speeches, met onze verleningen, met onze inleidingen, en met onze leiddraden, met onze bronnen en met onze kranten! Opdat wij, verlegen met ONS woord', weer de onvergelijkbare waarde gaan zien van GODS Woord!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 oktober 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

PDF Bekijken