GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-10-14
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Armoede en Geestelijk leven. II. Tamelijk lang hebben we ons bezig gehouden met 'de teekening van het geestelijk leven. Toch niet tè lang, naar ik geloof, want een helder inzicht in den aard van dat leven is van het allergrootste bel ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
2871 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vastbsid van Gods Woord. De vastheid van Gods Woord, — die ligt voor het geloof hierin, dat dit Woord in de hemelen is. Ja, het is ook op de aaride. Het móét juist op aarde zijn, want bij het licht daarvan hebben wij hier beneden te leven. Gods Woord mag niet in ...

14 oktober 1938
De Reformatie
V. A.
845 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5894 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Gestroomlijnd? Dezer dagen zag ik een afbeelding van het eerste Duitsche spoorlijntje, dat een eeuw geleden in gebruik werd genomen tusschen Berlijn en Potsdam. Grappig was het dat locomotiefje te zien hobbelen, precies een fluitketel. Kom daar nu eens om in onzen tijd van geslroomlijnde w ...

14 oktober 1938
De Reformatie
N. B.
784 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Geestelijke volksgezondheid. II. Het internationaal congres voor geestelijke volksgezondheid, in 1930 te Washington gehouden, omvatte, wat het programma betrof, in hoofdzaak vier punten: 1. Verspreiding van betere begrippen om ...

14 oktober 1938
De Reformatie
A. C. D.
949 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Brengt actieve conjunctuurpolltlek reflfllng? „Er is", schrijft de lieer Truyen in zijn artikel in het maandschrift „Economie", dat we den vorigen keer noemden, „bijna geen land meer, of het is do werkloosheid op een of andere wijze van expansie-politiek door de overheid, een actieve conju ...

14 oktober 1938
De Reformatie
B. t. B.
1308 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Geloof en werkelijkheidsgevoel. De meeste menschen hebben idealen noodig om voldoende bevrediging in het leven te vinden. Zulke idealen zijn ook de levensleugens. Deze stelling vindt men geponeerd bij Hendrik Ibsen, overleden 1906. Hij voert een dokter ten tooneele ...

14 oktober 1938
De Reformatie
L.
1738 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ter verduidelijking. Eenige weken geleden citeerden we onder Persschouw een artikel van den heer Ottevanger („Musselsche Kb."), waarin deze bezwaren Inbracht tegen een passage uit het „Geref. Jengel, bl." betreffende „luie", „eigenwijze" én „Gereformeerde menschen" ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
1694 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Prof, Dr H. H. Kuyper over het karakter en de bevoegdheid der meerdere vergaderingen. Na die schoone jaren komt inzinkmg. Er zijn dassen en synoden, die hun bevoegdheid te buiten gmgen en zoo kwam er het gevaar van een aantasten van de vri ...

14 oktober 1938
De Reformatie
C. V.
1240 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Sommigen tot Herders en Leeraars". Gedachtenisrede, uitgesproken bij de herdenking van zijn 25-jarige ambtsbediening op 3 Aug. 1938, door Ds D. van Dijk. - - Jan Haan, N.V., Oroningen. 1938.Met blijdschap las: ik deze rede, waarin menige passage mij weer onmiddellijk herinnert aan de dict ...

14 oktober 1938
De Reformatie
K. S.
150 woorden
van 2