GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

OPVOEDING EN ONDERWIJS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Overgangen.

Er valt in den laatsten tijd eenige klacht bij' de vereenigingen, die van de oudere jeugd uitgaan, te beluisteren aangaande een te g; eringen toevloed van jonge leden. Deze zijli dan nog wel lid geweest vaü Üê ICüapen- en Jonge Meisjesvërgadéririgëii, maar zij' melden zich niet aan bij' de Jongelings^' en de Meisjesvereemgingen.

Deze zaak verdient algemeen onze aandacht en we dienen er op bedacht te zijn, verder doorbijiten van dit kwaad te voorkomen en de in dit stuk reeds geleden schade te herstellen.

Allereerst moet nu hierin het gezin te hulp worden geroepen. De stuv? ende kracht voor heel wat jeugdwerk moet uitgaan van de ouders. Het maakt zulk een enorm verschil, hoe er thuis over die vereenigingen gepraat wordt. Als vader en moeder zelf hebben meegedaan in hun jeugd, vruchten hebben geplukt van het lidmaatscliapi der vereenigingen, zullen ze de kinderen kunnen aanzetten tot medeleven en medewerken in dezen.

Van groot belang is ook de school. Heel vaak bemoeien zich de onderwijzers ook met het jeugdwerk en zoo komen die jongens bij' het gaan van sehool bijna als vanzelf op de Knapenvergadering. Die stuwing moet ook uitgaan van de Middelbare school. Ik heb wel jongelui ontmoet, die meeüden, dat hun medewerking op de Jongehngsvereenigirtg wel kon worden gemist, nu ziji op Gymnasium, Hoogere, Burgerschool of Kweeksdhoiol gingen, 't Is mogelijk, dat deze jongelui het niet in de eerste plaats behoefden te doen, om zelf nog wat te leeren, maar dan gaan ze toch al onmiddellijk van de verkeerde gedachte uit, dat het alleen om wat meer kennis gaat. En zij zijn nog wel heel onnoozel, wanneer zij, denken, dat zoo iets het voornaamste is. Het leeren omgaan met elkander, het waardeeren van wat een ander weet te presteeren met vaak gebrekkige hulpmiddelen, het leeren kennen van verschillende geledingen van onze samenleving, zie, dat zijh allemaal dingen, die ook voor onze domino's, dokters, advokaten en onderwijzers in den dop van hooge waarde zijh. Daarom moet ook het personeel van onze inridhtingen van Voortgezet en Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs stuwend werken "in de richting van de Jeugdvereenigingen. Ik wil dien oproep zelf wel uitbreiden tot onze studenten. Ook aJ hebben zij hun eigen Vereenigingen, dan zie ik ze todh wel graag meewerken met de gewone Jeugdvereenigingen. Menigeen, die hiervoor tijd heeft durven nemen, kon later van vrucht voor eigen leven getuigen.

Ook de kerk heeft hier haar taak. Op de catechisatie en bij het huisbezoek moeten dte jongelui worden aangespoord tot het deelnemen aan het Vereenigingswerk. Laat men maar eens nagaan, hoe de jongelui anders hun tijd besteden. Bijzondere aandacht verdient dan de overgang van den Knapen- tot den JongelingslBeftijid. De leeftijd van 16, 17 jaar is vol gevaren. De dingen, die dan het hart gaan bekoren, zijn ook voor later wel eens. van beslissende beteekenis. Daarom verdienen zulke tuitjes wel eens een apart bezoek.

Werken zoo gezin, school en kerk in één en dezelfde richting, dan hangt verder ook veel van de vereenigingen zelf af. De knapen, die van scliool komen, hebben al zooveel goeds van de Vergaderingen van 'de Knapen gehoord, dat ze er graag naar toe gaan. Er moet een goede leiding gegeven worden, waaraan de noodig© vastheid niet ontbreekt, terwijl de jongelui toch ook gevoelen, dat het geen schooltje-houden' meer is, maar dat er op hun vrije, spontane medewerking gerekend wordt.

Ook 'de Vereenigingen voor de ou-deren moeten den overgang van de jongeren gemakkelijk maken. Als het 'die jongeren op alle manier wordt duidelijk gemaakt, dat ze voorloopig hun mond hebben te houden, dat ze niets in de melk te brokken hebben, worden deze jongelui weinig aangelokt, 't Is heel wat beter, ze onmiddellijk in het werk te betrekken. Jonge menschen waar pit in zit, vragen om werk, om inspanning en dan kxumen ze in hun werkkracht menigen oudere beschamen.

Ook heeft men wel eens gewild, dat onze Jeugdvei-eenigingen meer aan sport en spel, aan ontspanning moesten doen, om de jongelui te trekken. De ervaringen, daarmee elders opgedaan, zijti nu : jljist„.niet.hemoedigend, Vooral de ouderen zijjn daarmee niet te houden. Neen, ik geloof, dat we in „de jaren vol gevaren" de jongelui aan het werk moeten zetten. Dan moeten ze de beginselen leeren kennen, waaraan ze ook in hun volgend leven wat hebben. Dat is maar niet wat zoeken van bezigheid, van afleiding, neen, dat is levensyulling, die een belofte voor de toekomst inhoudt. Zonder het werk voor de jonge leden te zwaar te maken, moet men hen flink aan het werk zetten.

Ja, ik geloof dat meer dan tot dusver wel eens geschied is, gelet moet worden, op die overgangen. Dan raken er wel eens verdwaald, die bij! de zorg van twee kanten in het goede spoor hadden kunnen worden gehouden: als gezin, sdhool en kerk aan den eenen kant en 'de Jeugdvereenigingen aan den anderen kant al het mogelijke doen, valt er, blijkens de resultaten hier en daar, nog wel heel wat te bereiken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 mei 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 mei 1939

De Reformatie | 8 Pagina's