GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-05-26
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterfeest. De Kerk kon haar eerste Pinksterfeest niet vieren dan nadat haar Hoofd ten hemel was gevaren en gezet aan de rechterhand Gods. „De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was", Joh. 7:39.De Heihge Geest is de Geest van ...

26 mei 1939
De Reformatie
R. S.
1595 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De straat op! (Bij het Pinksterfeest.) De Heilige Geest van Pinksterfeest is op de discipelen van Christus neergestort, terwijl zij ineen „huis" bijeen waren. Het huis, waarschijnlijk, waarin de „opperkamer", de „bovenkamer" was, waarvan we meer lezen. Het i ...

26 mei 1939
De Reformatie
K. S.
1045 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (III.) Bij zóó groote onzekerheid nu als ons verleden week bleek te drukken, of te bemoedigen, met betrekking tot de d r a a g w ij d t e der besluiten van de synode van Kalamazoo, acht ik het voor BEIDE groepen een levensvoorwaarde, dat ze ...

26 mei 1939
De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
3548 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Zwakke drank! Op de lens mijner gedachten teekend© zich het beeld af van een soort schuilkelder. Deze bleek niet uit staal gesmeed noch van beton gegoten, maar uit boeken samengesteld Het waren inzon-' derheid twee genres litteratuur die tot den bouw bleken aangewend; namelijk theologische en his ...

26 mei 1939
De Reformatie
N. B.
630 woorden
Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

Calvijn over kerkelijke macht en synode-uitspraken.

De macht der kerk wordt deels in de afzonderlijke, opzieners, deels in de Concilies, provinciale of algemeene, gezien. Zij is eene geestelijke, en bestaat in leer, rechtspraak, in het maken van verordeningen. En die der leer is tweevoudig: de macht om leerstellingen te leeren, en om die uit te le ...

26 mei 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
POST.
L. D.
K. S.
Ds J. A. TAZELAAR
J. MANNI
Ds F. A. DEN BOEFT
K. SCHILDER.
G. B.
4307 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Een boek voor nu en later. De verdwijnende Zuiderzee heeft het wel bijzonder goed getroffen met haar beschrijver. Reeds in twee andere boeken: j, Het getij' verloopt" en „Aan dood water'j heeft Norel zich een echte vakman betoond, iemand die niet alleen boeiend en ...

26 mei 1939
De Reformatie
H. S.
997 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Recitatief en kerkkoor in den eeredienst? Het zal elk, die in de voUe reaUteit van ons kerkelijk leven is ingesteld, niet zijn ontgaan, dat men in dezen tijd den eeredienst aan steeds hoogere aesthetische eischen wil doen beantwoorden.Dit feit kan men verschillend waardeeren. ...

26 mei 1939
De Reformatie
Mr. A. BOUMAN.
1583 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Hoe een christen heeft te staan tegenover leven en dood. Een broeder zond mij het volgende schrijven: „Een hoogstaande broeder beweerde: Als Gods kinderen na de bede: ...

26 mei 1939
De Reformatie
D. v. D.
971 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Overgangen. Er valt in den laatsten tijd eenige klacht bij' de vereenigingen, die van de oudere jeugd uitgaan, te beluisteren aangaande een te g; eringen toevloed van jonge leden. Deze zijli dan nog wel lid geweest vaü Üê ICüapen- en Jonge Meisjesvërgadéririgëii, m ...

26 mei 1939
De Reformatie
G. MEIMA.
826 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Over Karl Barth. Onderstaand artikel neem ik over in zijn geheel uit de „Mededeelingen" van de vereeniging voor calvinistische wdjsbegeerte. Het stuk is lang; maar ik zie geen kans om het te verknippen. Het is trouwens de moeite van het bewaren wel waard.Bar ...

26 mei 1939
De Reformatie
K. S.
2553 woorden
van 2