GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Classis Meppel.

De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan naar de Bediening des oords.

Namens de classe Meppel:

G, VAN HALSEMA, scriba.

Korte notulen v£, n de vergadering der classis Gouda, gehouden 6 Aug.

Ds, van Dijk iaat zingen Ps. 111 : 5, leest salm 111 en gaat voor in gebed. De credentialen orden onderaocht. Bergambacht en Haastrecht ebben een diaken afgevaardigd, aan wien kenrtem wordt verleend.

De notulen worden gelezen en goedgekeurd. De classis adviseert Gouda met den zen trap an censuur voort te gaan in een tuchtzaak. Aangenomen wordt om den ketkeraad van E, et volgende te schrijven: De classis Gouda eldt u hare ernstige ontstemming wegens uwe fficieele mededeeling van de schorsing van Ds.R. n de bladen. Naar haar oordeel behoort zulk en mededeeUng onder gesloten couvert aan de erschillende classes te geschieden en niet openijk in de bladen, wijl dit aanleiding geeft tot en hoon der vijanden.

Dap, deelen mede, dat Dr, Esser zooveel ogelijk hulp zal veiieenen op ons zendingserrein gedurende het verlof van Ds. Netelenosch, en dat het ziekenhuis gedurende dien ijd gesloten is. Dep. adviseeren geen classicalen endingsdag te houden.

De vacatuurbeurten worden aldus geregeld: Haastrecht, DD, van Dijk en Sap; Krimpen, DD, Oainga, van Setten en Volgt; Lekkerkerk, DD. Andree en Jaspers; Zevenhuizen, DD, Dalhuysen, Wielenga en Stadig,

De begrooÜBg voor art, ii en 13 K.O, wordt vastgesteld.

Rapport wordt uitgebracht van de gehouden Part, Synode, De Synode adviseert voortaan naar de aangenomen regeling voor de saamwerking der diaconiën te handelen. In verband daarmede worden 3 dep. benoemd: Ds. van Dijk, diaken J. Berghuis te Waddingsveen en diaken J, A. Hey te OudewaSer, met hun secundi. Ds, Wielenga, diaken van Tol en diaken E, Groeneweg,

De boeken van de dep. voor het weeshuis, de kas E, B. P., de Theol, School en de Theol, Fac, der V, U, werden in orde bevonden.

De dep, ad examina worden gecontinueerd. Bij de rondvraag naar art. 41 wordt aan enkele kerken advies gegeven. Ds. Jaspers neemt op zich, in de volgende vergadering een referaat te houden over „de taak van den consulent".

De collecten en bijdragen worden gestort,

In de namiddag > rergadering doet Ds, Netelenbos eenige mededeelingen omtrent den arbeid der zending. De vergadering, die door eenige belangstsilenden werd bijgewoond, zingt Z.Ew. Ps, 134 : 3 toe. Om des tijds wille worden geen korte notulen gelezen. Ds, Netelenbos gaat voor in dankzegging.

Op kst der classis,

A. VAN DIJK, h. t. assessor.

Kort verslag der vergadering van de classis Gorinchem op 7 Aug. 1912.

1. Namens de kerk van Asperen opeat de consulent, Ds, W. H. Bouwman, de vergadering op de gebraikelijka wijae.

2. Na voorlezing der ctedentiebiieven, waaruit blijkt, dat één Dienaar des Woords afwezig is en ééa kerk door slechts ééa ouderling is vertegenwoordigd, wordt het moderamen aldus geconstitueerd : -Ds. J. van der Vlies, praesas; Ds. C. Lindeboom, scriba; Ds. W. L. Milo, assessor.

3. Ds notulen worden geiesen en goedgekeurd. 4. Ds. Los ontvangt inlichting, wat elke kerk bijdraagt voor den arbeid ia Rijn-Pruisen; de bijdragen zullen voortaan gestort worden op de Augustusclassis.

5. Ds. C. Lindeboom rapporteert aangaande de laatste particuliere Synode van Z.-Holland (z. ged.), beantwoordt een vraag aangaande de kas naar art. 19 K. O., en wijst op de nalatig heid van een vijftal kerken, die nog nietsdoen voor ds Medische Zending.

6. Van de rondvraag naar art. 41 K. O. wordt gebruikt gemaakt tot het vragen en geven van eenige adviezes.

7. De vacaturebeuiten worden aldus geregeld; Giessen-Oadkerk en Giessea-Nieuwkerk: Ds, Milo; Hardinxveld: D.D. Los en Lindeboom; Lsngerak: Ds. Kapteijn ; Noordeloos: D.D. Bouwman en Van der Vlies; Meerkerk: Ds. Steinhatt,

8. Na lezing der korte notulen gaat de praeses voor in dankzegging en sluit hij de vergadering.

Namens de classis Gorinchem:

W, L, MILO, h, t. assessor.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1912

De Heraut | 2 Pagina's

Officieele Berichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 augustus 1912

De Heraut | 2 Pagina's