GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 91

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 91

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

85 onder U, Mijne Heeren Studenten, die zich hunner roeping ernstig bewust zijn; zich met ijver en gebed toerusten om eenmaal de oorlogen des Heeren te krijgen, en daartoe reeds nu aan worstelingen niet vreemd zijn. Als geheel zie ik U voor mij als een corps van jonge mannen, dat zich oefent om eenmaal met eere te dienen in de legerscharen Gods. / Jonge mannen, leeft hoog, door U diep te buigen voor Uwen God. Het Calvinistische volksdeel — heeft GROEN VAN PRINSTERER gezegd — is nationale kern. Mevrouw de Wed. A. C. E. MOND, geb. KUYPER, bleef ook dit jaar, als Directrice van het Hospitium, hare gewaardeerde zorgen wijden ten goede van de in het Universiteitsgebouw gevestigde studenten, waardoor Haar de erkentelijkheid toekomt van allen, die de Stichting liefhebben. De Bibliotheek, onder de onmiddellijke hoede van Dr. JOH. C. BREEN, mocht in den loop des jaars verschillende bijdragen ontvangen, waarvoor ook hier aan de gevers dank zij betuigd. In de lokaliteiten ten dienste der Universiteit kwam dit jaar geene verandering. Toch schijnt wijziging in uitzicht. Althans meldt het laatstverschenen Verslag van de Vereenigmg voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, bl. XXVI, het volgende: „Het gebouw onzer vereeniging beantwoordde tot nog toe aan de eischen die èn het verblijf der studenten en het houden der colleges mag stellen. „Toch zal zich in elk geval de behoefte aan meer ruimte eerlang doen gevoelen, waarom Directeuren niet aarzelden, toen het huis belendend aan het gebouw onzer vereeniging voor matigen prijs verkregen kon worden, van deze aanbieding gebruik te maken." Waarschijnlijk zullen wij dus binnen niet langen tijd van bouwplannen vernemen in verband met den gesloten koop, ten einde in genoemde behoefte te voorzien. Echter is de Rector niet in staat hieromtrent nadere mededeeling te doen, daar de Senaat geen behoefte aan meer ruimte heeft doen kennen, en tot dusver ook geheel buiten deze zaak gelaten is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's