GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Schuld en straf - pagina 97

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Schuld en straf - pagina 97

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

91 making. Voorts geldt voor ieder jaar, wat Groen over de Troonrede als programma der zitting zeide. 6) Ik schreef daarover destijds Czie N. Rott. C. v. 22 April 1894): ïVolgens art. 80 G. W. worden de leden der Tweede Kamer gekozen »door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten" enz.. »Art. 3 van het ingetrokken ontwerp luidde: »Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en voor kenteeken van maatschappelijken welstand het voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin." »Heeft men hier een kenteeken} iets van «gemakkelijk, helder, overtuigend, materieel, dadelijk in het oog vallenden aard", zooals de regeering bij de grondwetsherziening te recht voor een kenteeken eischte? (Arntz., dl. VI, bl. 330) «Veeleer wordt, in de plaats van het door de Grondwet voor het kiesrecht aangetiomen, — thans door mij niet te waardeeren — begitisel (geschiktheid en (of) welstand), een andere grondslag gekozen: het voorzien in eigen onderhoud en dat van het gezin. y/n de plaats van hét door de Grondwet gewilde komt hetgeen, gelijk Mr. T a k van Poortvliet 21 Februari 11. zeide, «reeds voor een tiental jaren" — toen dus de nu bindende tekst der Grondwet nog niet bestond — »door den tegenwoordigen minister van binnenlandsche zaken werd aangewezen als de meest gewenschte grondslag van het kiesrecht." 7>In de plaats van het door de Grondwet gewilde komt hetgeen de heer Heldt destijds als amendement daartegenover voorstelde, dat de leden der Kamer zouden gekozen worden sdoor de meerderjarige ingezetenen, tevens Nederlanders, die in het onderhoud van zich en hun gezin, zonder hulp van anderen voorzien." (Arntz., dl. VI, bl. 320) »Het ingetrokken wetsontwerp strekte feitelijk om de Grondwet te lezen, als ware in i88y het amendement van den heer Heldt aangetiomen. »Daar art. 3 niet gaf kenteekenen van den door de Grondwet gestelden grondslag, maar een anderen grondslag, moest nu art. 4 kenteekenen van dien nieuwen grondslag bieden. »Van die kenteekenen stond het meerendeel (het zich onttrekken aan militaire plichten; het uiet-inleveren van eene schriftelijke aanvrage) geenszins, gelijJc het ontwerp voorgaf, in wezenlijk verband met het voorzien in eigen onderhoud en dat van het gezin. ïUit dit gebrek aan logica volgde, dat velen (b. v. wie geen aanzoek deden) van het kiesrecht werden uitgesloten, hoezeer zij in hun onderhoud voorzagen; hoezeer zij dus bezaten het in de wet gestelde kenteeken van'geschiktheid en welstand; hoezeer dezen volgens art. 80 der Grondwet (»die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten") kiesgerechtigd zijn. »Art. 4 zou, althans formeel, voegen bij eene grondwetsbepaling, die inhield, dat stembevoegd zijn wie voldoen aan de door de kieswet te stellen kenteekenen van te voorzien in eigen onderhoud en dat van het gezin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's

Schuld en straf - pagina 97

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 oktober 1900

Rectorale redes | 130 Pagina's