GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

De verbijstering van den geloovige over de wegen Gods.

HEEFT GOD VERGETEN GENADIG TE ZIJN? Dat staat in den Bijbel!

Als een directeur van een evangeHsatie-lioortje zich aan zulk een uitspraak schuldig maakte, zouden wij hem in zijn functie op staanden voet schorsen. Maar dit is een woord van den opiperzangmeester onder de kinderen van Korach! Hoe durft die man!

Het is een domme vraag: zou de Alwetende Zich ook maar iets niet hermneren? Een cate-

cliisant van het • Kort Begrip' weet dit beter! Het is ook een brutale vraag: Heere, weet , U niet, dat ik Uw kind ben? Natuurlijk weet de Heere dat, die Asaf moest zich schamen!

Of is liet maar een rhetorische vraag, een dichterlijke vrijheid', die redenaars en auteurs zich soms veroorlO'Oven om tot een climax te komen? Dan zouden wij er ons mede kumien vereenigen, want dergelijke climaxen zijn bij ons zeer geliefd, wij noemen den man die ze weet te hanteeren „een groot talent"!

Asaf zou zich echter diep gekrenkt gevoelen als wij zijn rauwe zielekreet zouden durven thuisbrengen onder de vloeiende woorden der welsprekendheid.

Wat meer is, God Die de hartekreet van zijn kind Asaf in ontferming heeft aangenomen, zou Zijn oor afwenden van onze kanseltaai.

Predikers, sprekers en schrijvers, past 'óp!

Past altijd op, maar in het bijzonder in deze oordeelsdagen. Aan niets heeft een gewond hart minder behoefte dan aan troost, die van een leien dakje gaat. Bespaart dat aan uw gehoor, onthoudt dat aan hen, zelfs wanneer zij het zouden begeeren.

Want al is de taal van Asaf niet naar de reinheid van het heiligdom, zij komt toch uit het geloof voort.

Geloof is niet een bepaalde beschouwing van de dingen. Och, wij kumien ook de gebeurtenissen van onze dagen wel dekken met onze beschouwingen, heel goed zelfs! Voor onze! beschouwing sluiten de dingen wel, ze sluiten als een buis.

Maar voor de ziel des menschen sluiten de dingen niet. Juist voor de ziel van den geloovige sluiten zij niet. Immers voor het geloof is de verhouding tot God, dat is Zijn Vreêverbond, geen formuleering van bepaalde gedachtenbeelden, maar werkelijkheid', reëel en concreet.

Het heeft beleden: Ik ben van Hem, met de haren van mijn hoofd, van Hem zijn ook loof. en gras, regen en droogte.

Het heeft beleden de heerschappij der genade in ihet leven. Daar staat het nu in den nood van den tijd. Waar moet het heen? Het hoort verlokkende stemmen, die zeggen: loochen den God der Trouwe, ruil uw belijdenis van den God des Verbon ds in voor de sombere leer van den Verborgen God! Of: geef gehoor aan die andere stem, die zegt: zijt gij Zijn kind wel? Asaf, Asaf, vermaant cüe stem, twijfel liever aan de eclitlieid van uw geloof, aan de vastheid van uw staat dan uw onbekookte taal te spreken tegen God.

Maar de geloovige weet dat deze uitwegen dooidiloopen.

De profeet moge de schampere taal om het hoofd hooren gonzen: waar is nu uw God? hij kan noch wil die taal be-amen.

Ook verstaat hij, dat het schijnbaar nede'rige loslaten van het geloof in werkelijkheid niet anders is dan het loslaten van de belofte, dat is van God den Waarachtige.

Zoo tast hij dan om steun in den nood van zijn leven.

Daar zijn anti-nomieëii van het verstand, soms een kruis, maar meestal „oen kruis met rozen", oefenterreinen voor geleerdheid en vernuft.

Doch wat beteekenen zij bij de anti-nomieën der ziel? In zulk een verbijstering stamelt en hakkelt Asaf als een kind', dat de hand van Zijn Vader zoekt en grijpt en vastklemt, dat slechts één woord heeft: Vader! Heere God! Jezus! Dat is genoeg!

Gelukkig de menschen, die naar woorden zoeken! Omdat zij naar GOD zoeken.

Want die Hem zoeken, zullen Hem vinden. Vinden ook in de verbijstering van hun ziel

over de wegen Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1939

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 september 1939

De Reformatie | 8 Pagina's